Syv tips til jobbintervjuet

Manpower-logo

Nesten alle blir spent før et jobbintervju. Gode forberedelser bidrar til å berolige nervene. Vi vet hva du bør forberede for å komme best ut av jobbintervjuet.

Ikke snakk om svakhetene dine

Det er vanlig å få spørsmålet «hva er svakhetene dine?» i et intervju. Det er et vanskelig spørsmål som får mange til å nøle. Husk på hva intervjueren ønsker å få ut av spørsmålet. De færreste har nemlig lyst til å høre om alle svakhetene dine. De ser heller etter selvinnsikt og bevissthet rundt hvilke forbedringspotensial du har. Du må vise at du har lyst til å lære og utvikle deg. Velg en «svakhet» du kan vise at du løser i det daglige. For eksempel hvis en av svakhetene dine er at du sliter med fange opp detaljer. Da kan du følge opp med at du derfor bruker litt ekstra tid på å korrekturlese.

Ha noen anekdoter på lur

Det kan være vanskelig å beskrive hva du kan når en eller flere intervjuere stirrer på deg over bordet. Men det finnes flere teknikker du kan bruke for å forberede deg på slike spørsmål. Tenk på situasjoner hvor du har brukt det du kan, både på jobb og i andre sammenhenger. Forbered et par anekdoter som demonstrerer at du er bevisst på hva kompetansen din er og hvordan du har brukt den i praksis. Det spiller ingen rolle hvor trivielle historiene er. Du kan for eksempel fortelle om da du var foreningsleder på studiene eller om at du motiverte kollegene dine til å fullføre et prosjekt på kort tid.

Bruk nettverket ditt

Det viktigste med et jobbintervju er forberedelsene. Sørg for at du kjenner selskapet godt og at du forstår stillingen du har søkt på. Da kan du gi treffsikre svar i intervjuet. Hvis du kjenner noen i bransjen, ring de og slå av en prat! Hvis du til og med har en bekjent som har jobbet i samme bedrift, kontakt vedkommende og still spørsmål. Jo mer kunnskap du har om jobben du søker, jo tryggere vil du føle deg i jobbintervjuet.

Ikke still åpenbare spørsmål

Når jobbintervjuet går mot slutten, blir du ofte spurt om du har noen spørsmål. Det er fint å vise interesse ved å stille noen spørsmål. Men ikke still spørsmål som du bør vite svaret på. Du bør for eksempel unngå spørsmål der svarene finnes på selskapets nettsider. Still heller spørsmål som viser strategisk tenking og forståelse. Du kan for eksempel spørre hvordan oljeprisfallet eller regjeringsskiftet påvirker selskapsstrategien til selskapet.

Forbered deg på ulike typer spørsmål

Noen ganger kan vi gjette oss til hvilke spørsmål som vil bli stilt i løpet av et intervju. Da kan du forberede deg ved å skrive ned svarene du vil gi. Ikke tenk på grammatikk og tegnsetting, men skriv heller svarene slik du ville sagt dem muntlig. Deretter kan du øve på å svare på spørsmålene uten å se på manus.

Vis entusiasmen din

Hvis du har lite arbeidserfaring fra før, blir du fort nødt til å søke jobb i en bransje som du ikke kjenner så godt. For å stille sterkere på intervju, kan det vært lurt å opparbeide seg litt erfaring mens du søker jobb. Det kan for eksempel være frivillig arbeid eller relevante kurs. På denne måten viser du at du er engasjert. Det vil en fremtidig arbeidsgiver sette pris på.

Vis at du kan løse problemer

Du vil ikke alltid være den best kvalifiserte kandidaten med lengst CV. Men du kan gjøre et godt intervju likevel! Ved å fokusere på din evne til å løse problemer og hvordan ferdighetene dine kan brukes i bedriften, vil du fremstå som en bedre kandidat enn mange andre. Vis at du kan håndtere vanskelige situasjoner på en kreativ måte eller at du har nye, spennende ideer for virksomheten.

Har du noen andre tips til jobbintervjuet? Fortell oss i kommentarfeltet!

Kilde: The Guardian