– Snøballen må rulle raskere


Sølvi Spilde Monsen er administrerende direktør i Manpower Norge. Det gjør henne til leder for 25 kontorer og 20 000 utleide medarbeidere, og ansvarlig for en omsetning på 2,5 milliarder kroner. I anledning kvinnedagen oppfordrer hun flere kvinner til å prøve seg på toppen.

I 1985 begynte hun i Manpower. De siste 25 årene har hun vært ansatt i nær sagt hver eneste del av selskapet. I mai 2014 tok hun over rollen som administrerende direktør for Manpower Norge.

– Mitt lederskap har alltid dreid seg om å lykkes gjennom andre, og å skape resultater gjennom andre. Dugnadstankegangen, og at vi alle skal være med og dra i samme retning, har preget meg helt siden oppveksten. Hver dag har jeg kontakt med medarbeidere og kontorer over hele landet. Alt handler om mennesker, sier Monsen.

8. mars betyr kvinnedag og debatt om likestilling i Norge. Blant de store temaene er likestilling mellom kvinner og menn i næringslivet, og ikke minst i toppledersjiktet. Administrerende direktør i Manpower Norge, Sølvi Spilde Monsen, er opptatt av å oppfordre flere kvinner til å søke seg til toppen av næringslivet.

– Vi har kommet langt, men det er fremdeles for få kvinnelige toppledere. Dessverre går utviklingen for tregt. Snøballen må rulle raskere. Det handler ikke om at det ikke finnes nok av dyktige kvinner i næringslivet, sier Monsen.

 

Menn ansetter oftest menn

Én av de største utfordringene flere kvinner fremdeles møter, er ifølge Monsen at menn ofte ansetter menn.

– Forskning viser at de som rekrutterer, ansetter kandidater som likner seg selv. Når det allerede er overvekt av menn i norske styrer og i topplederstillinger, bidrar dette til et mønster det er vanskelig å bryte.

Hun mener dette vil endre seg etter hvert som stadig flere kvinner når toppen, og peker på at vi har kommet langt.

– Vi har kommet langt på feltet i Norge. Mye fordi vi har hatt politisk vilje, og politikerne har gått foran som gode eksempler og rollemodeller. Allerede fra Gro Harlem Brundtlands tid, og hennes kvinnedominerte regjering. Det er stor forskjell på situasjonen i dag, og da jeg trådte inn på arbeidsmarkedet for snart 30 år siden, sier Monsen.

 

Gå for bunnlinja!

Manpower-lederen mener de samme kravene gjelder for menn og kvinner når det gjelder hva som skal til for å bli toppleder.

– Velg noe du virkelig brenner for. Noe du virkelig liker, og som du er villig til å bruke store deler av energien og tiden din på. Deretter er det viktig å bygge nettverk, enten i bransjen du vil inn i – eller på fagområdet. Jobb gjerne med å være synlig, delta i debatter, vis deg frem i media eller en god blogg om det du brenner for.

Samtidig har hun ett råd hun mener er spesielt relevant for kvinner som ønsker å bli ledere.

– Vi ser at kvinner i dag gjerne søker litt mer rådgivende roller, som advokater eller økonomer. Men skal du bli toppleder, kommer du ikke unna at du må ha hatt bunnlinjeansvar. Kvinner som ønsker en topplederstilling bør søke seg til en operativ jobb hvor du faktisk har ansvar for bunnlinjen – det tror jeg man må ha om man skal nå helt opp, sier Monsen.

 

Gleder seg til neste generasjon

Selv om topplederen mener det går for sakte med likestilling i toppen av norsk næringsliv, tror hun ikke det er mange tiår til vi er likestilte.

– Jeg tror at om én generasjon fra nå, rundt 25 til 30 år, så vil veldig mye være annerledes. Unge i dag tenker ganske annerledes om disse tingene – og så fort vi får enda flere gode rollemodeller, tror jeg det vil gå raskere, sier hun og legger til:

– Og så må ikke folk bli skremt av det å skulle bli toppleder! For det er det lett å bli når man ser alle disse «supermenneskene» i media, og sjefene som tilsynelatende fikser alt. Jeg savner at det skapes et litt ærligere bilde av hvordan det faktisk er å være toppsjef. At det faktisk er fullt mulig å kombinere et ålreit familieliv med det å være toppleder, avslutter hun.