Sett spillerfaring på CV-en! 

Manpower-logo

Hard konkurranse i arbeidsmarkedet gjør at unge uten arbeidserfaring ofte kommer til kort. Ekspert Emilia Styka anbefaler unge til å tenke nytt rundt egne ferdigheter. 

Emilia Styka er rekrutteringskonsulent i Manpower. Hun jobber med rekruttering på vegne av bedrifter, og møter ofte unge arbeidssøkere uten mye arbeidserfaring å vise til. 

 Vi anbefaler unge til å tenke nytt rundt sin egen kompetanse. En type verdifull læring er ferdighetene man utvikler gjennom digitale spill, sier Emilia. 

Overførbare ferdigheter

Digitale spill trener positive ferdigheter som er overførbare til andre områder. Disse ferdighetene er også relevante i arbeidslivet. Data- og TV-spill er blant Norges mest populære hobbyer. Mer enn 70 prosent av de som er i aldersgruppen 18 til 24 år spiller digitale spill hver dag. 

– Digitale spill blir stadig mer kompliserte og sosiale. Vi tenker ikke på enkle mobilspill, men mer komplekse plattform- og online-spill. Her løser spilleren vanskelige oppgaver, enten alene eller sammen med andre. Slik blir disse spillene mer enn bare underholdning, sier Emilia.  

Hun peker på at det finnes et solid forskningsgrunnlag som viser at flere av de mest populære spillene trener sosiale og kognitive ferdigheter hos spilleren. Disse ferdighetene omfatter samarbeidsevner, problemløsing, kommunikasjon, romforståelse og planleggingsevne.  

– Det er egenskaper som lar seg overføre til skole og arbeidsliv. Derfor er spillerfaring et relevant tillegg på CV-en, spesielt for unge mennesker som ennå ikke har tilegnet seg så mye annen erfaring.  

Lurer du på hvilke spill som trener hvilke ferdigheter? Les mer om Manpower-kampanjen «Sett spillerfaring på CV-en» 

Tilpasningsdyktighet

Emilia peker på at tilpasningsdyktighet blir viktigere i fremtidens arbeidsliv. Det gjør overførbare ferdigheter til en viktig valuta for unge arbeidssøkere. 

– Det er viktig å kjenne til og forstå hvilke overførbare ferdigheter du besitter. De kan kompensere for manglende arbeidserfaring og gjøre det enklere for deg å selge deg inn i et intervju. Vi kommer til å ha flere karrierer i løpet av arbeidslivet vårt. Da er det viktig å utvikle en holdning der man er fleksibel og åpen for ulike oppgaver. Det vil arbeidsgivere se etter.  

Over 3000 har registrert sin CV med spillerfaring hos oss. Blir din CV den neste? Registrer den her.