Min karriere: Ingrid Blomsnes Solheim

I Min karriere deler en erfaren arbeidstaker verdifull innsikt om arbeidslivet. Denne uken har vi snakket med Ingrid Blomsnes Solheim, rekrutteringsleder i Manpower Østlandet.

Mini-CV

Navn: Ingrid Blomsnes Solheim

Stilling: Rekrutteringsleder i Manpower Østlandet

Født: 1986 (33 år)

Familie: Samboer

Utdannelse: Mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi, Universitetet i Bergen

Erfaring: Frivillig verv som HR-leder i Oslo Pride, med personal- og rekrutteringsansvar for over 300 frivillige. Har tidligere jobbet med pedagogisk bemanning og rekruttering gjennom Pedagogisk vikarsentral og Manpower Oslo Oppvekst. Har i tillegg flere års erfaring innen hotell- og servicebransjen.

Hva var din første jobb?

Jeg var avisselger fra jeg var 13 til 15 år gammel og solgte VG på døra hver søndagsmorgen.

Hvordan fikk du jobben?

Jeg ble tipset av en venn, søkte og var inne på intervju. Jeg mener å huske at fotballtreneren min var referanse.

Les mer: Forbered deg riktig

Hva lærte du i din første jobb som du har tatt med deg videre i arbeidslivet?

Jeg lærte meg å bygge opp en kundeportefølje i et geografisk avgrenset område. Videre lærte jeg å gjøre oppgjør, å bygge kunderelasjoner, logistisk effektivitet, og at det faktisk finnes dårlig vær uansett klær. Videre lærte jeg å ta ansvar og at en er sin egen lykkes smed, siden jeg hadde hundre prosent provisjonslønn.

Hva jobber du med om ti år?

Jeg stiller ofte dette spørsmålet under karriereveiledning, og jeg synes selv at det er like vanskelig å svare på som kandidatene synes. For meg blir veien til mens jeg går. Jeg mener at det er viktig å være åpen for ulike muligheter. Men jeg har heldigvis snevret inn målene mine mot noen fagområder. På sikt ønsker jeg å jobbe mer prosjektbasert, gjerne rettet inn mot organisasjonsutvikling, lederrekruttering eller leder- og talentprogramutvikling.

Les mer: Hvordan bygge karrieren din

Hva er ditt beste tips til folk som skal inn i arbeidslivet?

Å bygge en CV eller en karriere kan sammenlignes med å bygge hus: Din tidligere erfaring og utdanning er grunnmuren som du skal bygge videre på, stein for stein, planke for planke. Det er opp til deg hvordan du vil at huset ditt skal se ut når det står ferdig.

Mitt første tips er å sette deg mål. Still deg selv spørsmål som: Hva er det viktig for deg i en jobb, og hva er du trenger for å komme dit? Å definere målet før du analyserer hva du mangler for å komme dit gir, deg en rettesnor for hva du trenger for å bygge. Det er viktig å analysere hva du mangler nå, og hva du vil trenge i fremtiden, siden verden utvikler seg raskt.

Mitt neste tips å være åpen og fleksibel. Det er mange ulike jobber og engasjementer som kan gi deg mer enn bare arbeidserfaring. Du kan lære nye digitale systemer, ulike bedrifter å kjenne, kompetanser og arbeidsoppgaver. Det er mange kule jobber som gir deg erfaring du trenger, men som kan være pakket inn i flåsete eller misvisende titler.

Til slutt vil jeg påpeke at du skal selge og promotere deg selv gjennom en CV. Så mitt siste tips er heller en oppfordring: Tenk utradisjonelt og kreativt med CV!

Vil du lære mer? Finn tips og råd om arbeidslivet på arbeidsom.no