Lykkes på «Assessment Center»

Flere og flere selskaper bruker såkalte Assessment Center for å vurdere kandidater til nye stillinger. Det er et gode både for selskaper og kandidater, mener ekspert Johanne Bøyum Fosså.  

– Et Assessment Center er en rekrutteringsmetode hvor en kandidat blir vurdert ut fra flere teknikker og av flere personer. Ofte skal man gjennom forskjellige stasjoner over en periode på flere timer – hvor andre kandidater også er til stede. Man skal gjerne ha et personlig intervju, fremføre en caseoppgave og løse en oppgave sammen med andre deltakere.

Det sier Johanne Bøyum Fosså. Hun er Project og Marketing Manager i ManpowerGroup Solutions, og har lang erfaring med gjennomføring av vurderinger på Assessment Center. Hun er ikke i tvil om at bruken av Assessment Center har økt, og at det har blitt en mer populær rekrutteringsform de siste årene.

– Vi ser at stadig flere synes denne formen for rekruttering er nyttig.

Dypdykk: Hva gjør du hvis du får avslag på jobb?

Raskt og effektivt

Fosså tror en stor del av årsaken til den økte populariteten handler om at metoden sikrer en så god match som mulig – så effektivt som mulig.

– På Assessment Center kan arbeidsgiver vurdere flere kandidater samtidig, på flere forhåndsdefinerte og objektive dimensjoner. Kandidatene blir også gjerne vurdert av flere personer fra selskapet. Slik sett sikrer bedriften et godt sammenliknings- og beslutningsgrunnlag, som igjen gir en kvalitetssikret prosess. På den måten oppnår man på en god match mellom bedrift og kandidat, sier Fosså og legger til:

– For eksempel kan vi på Assessment Center vurdere kandidatens samarbeidsevne og sammenhengen mellom det kandidaten har sagt på intervju opp mot faktisk prestasjon.

– Skummelt først

Fosså i ManpowerGroup Solutions har møtt mange kandidater både før, under og etter deltakelse på Assessment Center. Hun opplever ofte at kandidatene er nervøse før de skal i aksjon.

– Det er nok mange som synes dette er skummelt når de kommer. Og det er klart, jeg kan forstå at det høres litt skummelt ut. De skal treffe mange representanter fra selskapet, og gjerne levere på flere plan over tid. Samtidig er det mange som synes det er krevende å skulle gå i ilden med flere andre kandidater side om side.

Likevel mener hun at nær sagt alle får en positiv opplevelse av deltakelsen.

– Veldig mange har kommet og fortalt hvor nervøse de var først, og hvor lærerikt og gøy det faktisk var å være med på Assessment Center. Kandidatene får en positiv kandidatopplevelse ved at de har fått nyttig erfaring og lært mye om seg selv, arbeidsgivere og det å søke jobb. Det er positivt!

– «Vinn-vinn»-situasjon

Fosså mener Assessment Center er et gode for arbeidsgivere som får vurdert mange kandidater effektivt, og på en god måte. Samtidig mener hun det er mange grunner til at Assessment Center også er et gode for kandidatene.

– Samtidig som arbeidsgiver får et veldig godt innblikk i kandidatene på Assessment Center, får også kandidatene veldig godt innblikk i arbeidsgiveren. De treffer gjerne flere representanter fra selskapet, og ser hvilken type mennesker som jobber der. De lærer gjerne en del om selskapet, og hvilke verdier de har. Alt dette har jo noe å si for om man kunne tenke seg å faktisk jobbe for et selskap. I motsetning til et vanlig intervju, hvor man kanskje møter to-tre stykker fra selskapet, og er der en time, tror jeg kandidatene får mer informasjon om arbeidsgiveren på et Assessment Center., sier Fosså.

Hun mener også den type læring man får på Assessment Center er uvurderlig for eventuelt andre rekrutteringsprosesser.

Dypdykk: De viktige forberedelsene til intervjuet

Tips for å lykkes

Fosså har flere råd til de som skal på Assessment Center, for å sikre at kandidaten får gitt et så godt bilde av seg selv om mulig til bedriften.

– Det endelige målet med dagen, og nøkkelen for å lykkes på Assessment Center, er å finne balansen mellom å fremheve deg selv – og uten å trekke andre kandidater ned, sier hun.

Hun oppfordrer videre til å forberede seg godt.

– Mest sannsynlig har kandidaten fått mye informasjon om selve dagen, og hvordan den ser ut. Det må man sette seg inn i, slik at man ikke får seg noen overraskelser, sier hun og legger til:

– Vær også observant på eventuelle stikkord og nøkkelord som kan ha betydning, og som det kan være verdt å legge på minnet. Og så er det viktig at man leser seg opp på selskapet man skal til på forhånd. Utover dette mener hun de samme reglene gjelder for å forberede seg til vanlig intervju.

– Sjekk ut hvor lang tid det skal ta, og sett av godt med tid. Sjekk ut kleskoden, og vær forberedt på hva som møter deg. Det endelige målet med dagen er at du skal klare å vise frem hva du kan, uten å trekke andre ned.

Vil du vite mer? Les flere tips til arbeidslivet på arbeidsom.no.