Hvorfor skal arbeidsgiveren velge din søknad?

Arbeidsgivere lurer egentlig bare på tre ting. Slik skriver du en søknad som svarer på dem.

Som vi skrev om i forrige uke, er det første skrittet mot å skrive en bedre søknad å innse at arbeidsgiver er mer opptatt av stillingen enn av deg.

For arbeidsgiver er det egentlig bare tre spørsmål som er viktige: Kan du gjøre jobben? Kommer du til å gjøre jobben? Og kommer du til å passe inn? Den som får jobben, er den som best klarer å overbevise om at svaret på alle tre spørsmålene er ja.

Derfor bør du tenke nøye og ærlig gjennom hvert av spørsmålene før du skriver søknaden. Hvis du mener svaret er ja, kan det hjelpe deg å finne argumenter. Og hvis du får avslag etter avslag, kan disse spørsmålene hjelpe deg å finne ut hvordan du kan bli en bedre kandidat, eller hvilke jobber du bør søke på i stedet.

Kan du gjøre jobben?

Det viktigste spørsmålet for arbeidsgiver er om du er i stand til å utføre arbeidsoppgavene jobben innebærer. For å kunne svare på det, må du først forstå hva arbeidsoppgavene er. Hvilke nøkkelkompetanser trenger du for å gjøre en god jobb? Har du dem?

Her er det ekstra viktig at du er konkret. Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner har du som demonstrerer at du kan gjøre jobben? Du bør ikke bare gjenta CVen, men argumentere aktivt for at det som står i den underbygger at du er kvalifisert.

Du bør også tenke over hvilke egenskaper du trenger for å gjøre en god jobb. Evnen til å lære er ofte den viktigste egenskapen, så den bør du legge ekstra vekt på. Har du eksempler på at du har klart å lære deg noe vanskelig på kort tid? Det vil også trekke opp om du har egne tanker om hva du kan gjøre for å få stillingen til å fungere bedre.

Kommer du til å gjøre jobben?

Arbeidsgiver vil ikke bare vite om du er i stand til å gjøre jobben, men også om du er villig til å gjøre stor nok innsats. Derfor bør du tenke gjennom hvor motivert du er og hva som motiverer deg.

Det er selvfølgelig greit og normalt om den viktigste motivasjonsfaktoren er penger, men er det noe annet som tiltrekker deg? Synes du jobben virker gøy, og synes du det arbeidsgiveren driver med er bra og viktig? Hvis du kan vise at du forstår og støtter hva arbeidsgiveren vil med jobben, vil du stille mye sterkere.

Arbeidsgiver vil også lure på hvor disiplinert du er. Det er viktig at du er positiv til jobben, men arbeidsgiver vil trenge noen som også kan gjøre jobben på dårlige dager. Hva vil skje når du møter motstand, stress eller uinteressante oppgaver?

Det er stor variasjon, men tre egenskaper som er viktige i de fleste yrker er punktlighet, pliktoppfyllenhet og flittighet. Disse egenskapene er også de letteste å skryte på seg. Du bør tenke over om du har erfaringer der disse egenskapene var særlig viktige, og sørge for at du har gode referanser derfra.

Kommer du til å passe inn?

De to spørsmålene over er de viktigste, men en god arbeidsgiver vil også legge vekt på hvordan du vil gå overens med de som jobber der fra før. Det handler delvis om å sikre at du vil trives og dermed være motivert til å gjøre en god jobb. Men hva slags person du er vil også påvirke de andres trivsel og motivasjon, og på lengre sikt kulturen i selskapet.

Du bør derfor skaffe deg et inntrykk av hva slags mennesker som jobber i selskapet fra før. Hva slags personlighet, kommunikasjonsform og verdier har de? Du kan ofte få et inntrykk fra selskapets nettsider, men det er enda bedre om du kan snakke med noen som jobber der før du søker.

Her er det viktigst at du er ærlig med deg selv. Tror du selv at du vil trives i selskapet? Hvis svaret er ja, er dette den eneste delen av søknadsteksten du ikke trenger å dokumentere. For all del, hvis du klarer å vise hvem du er istedenfor bare å fortelle det, vil du få en mer underholdende søknadstekst, men du vil ikke få mer troverdighet.

Å skryte på seg «riktig» personlighet er vanskelig, for folk er like forskjellige når det kommer til hva de synes er positive trekk som de er i selve trekkene. Bare skriv rett ut hvordan du oppfatter dem som jobber der, hvordan du oppfatter deg selv, og hvorfor du tror dere er en god match. Tør å være ærlig og personlig. Så er det opp til den som leser søknadsteksten å finne ut om hun eller han er enig.