Hvordan skriver du en CV tilpasset jobben?

Å tilpasse CV-en etter jobben du søker på, er karriereekspertenes råd nummer én. Her er fire råd til hvordan du kan skreddersy CV-en.

Hvis du vil skrive en god CV, er det viktigste du kan gjøre å skrive en ny CV. En av de største CV-tabbene man kan gjøre er nemlig å sende identiske CV-er til forskjellige arbeidsgivere, slik rekrutteringssjef i Manpower Jon Paulsen fortalte Arbeidsom tidligere.

Tabben er å tro at en CV skal være en nøytral og objektiv fremstilling. Poenget med den er å selge deg inn som den mest kvalifiserte kandidaten! Når du søker forskjellige jobber, trenger du også forskjellige argumenter.

Akkurat som med søknadsteksten, bør du tenke nøye gjennom hvilke nøkkelegenskaper arbeidsgiver ser etter, og skrive CV-en slik at den underbygger at du har disse egenskapene. Legg mest vekt på hvilket ansvar du har hatt tidligere, og hvilke mål du har oppnådd. Vær så konkret som mulig, og tallfest det som lar seg tallfeste.

Sett det viktigste først

Arbeidsgivere bruker i snitt seks sekunder på å vurdere en CV. Det kulepunktet som står øverst, bør være det du vil vise frem, for det kan være det eneste som blir lest. Det neste punktet bør være det nest viktigste, og så videre.

Les mer: Flere CV-tips fra Manpower

Det viktigste punktet er ofte den siste jobben du hadde, men ikke alltid. Det kan hende at en tidligere jobb er mer relevant for det du søker nå. Hvis du er nyutdannet, bør du antakelig sette graden din øverst. Og hvis du søker en IT-jobb, er IT-kunnskapene dine ofte det beste stedet å starte.

Velg struktur etter innhold

Du trenger ikke å binde deg til den tradisjonelle strukturen med arbeidserfaring, utdanning og annen erfaring. Hvis du for eksempel søker jobb i en avis, og har erfaring både fra andre redaksjoner og fra studentaviser, gir det mening å gruppere disse sammen som «redaksjonell erfaring» og sette dem først.

Du kan også bruke mindre plass på, eller fjerne helt, erfaring som er mindre relevant for jobben du søker nå. Hvis du for eksempel har hatt flere mindre jobber som ikke er direkte relevante for den du søker nå, kan du slå disse sammen til ett punkt.

Spiss alle punktene

Mange bruker de samme beskrivelsene av hver erfaring i alle CV-ene de skriver, men det er faktisk her du har mest rom til å tilpasse. I de fleste jobber gjør man mer enn én ting, så du bør løfte frem de tingene du har gjort som er meste relevante for det du søker.

Les mer: Slik skriver du bedre søknader

Hvis du for eksempel har jobbet som låseansvarlig i butikk, og nå søker en lagerjobb, bør du trekke frem det du lærte om butikkdrift og logistikk. Hvis du søker jobb som selger, bør du legge vekten på alle timene med kundekontakt som jobben innebar. Og hvis du søker en mellomlederstilling, bør du konsentrere deg om ansvaret du hadde for de andre butikkmedarbeiderne.

Samle argumentene øverst

Før du kommer til erfaringene dine, bør du skrive et kort avsnitt som beskriver bakgrunnen, kompetansen og ambisjonene dine. Denne oppsummeringen, som ofte kalles nøkkelkompetanse eller nøkkelkvalifikasjoner, er den viktigste delen av CV-en. Hvis arbeidsgiver bare leser denne, bør hun likevel sitte igjen med et klart inntrykk av hvem du er, hva du kan og hvorfor du søker.

Du er ikke nødt til å skrive nøkkelkompetansen på nytt hver gang, men du bør i det minste justere den. Det kan være lurt å gjøre det til slutt. Da kan du sørge for at den legger vekten samme sted som resten av CV-en, og gjentar den samme fortellingen om hvorfor du er den beste kandidaten.

Finn drømmejobben i dag! Registrer deg hos Manpower og søk på hundrevis av stillinger.