Hva lærte du i dag?

Læringsvillighet er gull i arbeidslivet. Hva du kan, er mindre viktig enn hva du kan lære deg, mener Manpower-sjef Sølvi Spilde Monsen.

– Unge som er på vei inn i arbeidslivet, må kunne lære seg nye ferdigheter gjennom hele karrieren. Hvis ikke risikerer de å bli lite relevante for morgendagens næringsliv, sier Sølvi Spilde Monsen, konserndirektør i Manpower.

Arbeidslivet er i rask endring. Hver dag lanseres ny teknologi som både skaper nye jobber, og som samtidig automatiserer vekk andre. Globalisering, det grønne skiftet og en aldrende befolkning endrer også arbeidslivet. Både oppgaver og hvordan de utføres, er i stadig endring.

– I dette arbeidsmarkedet blir læringsvillighet den viktigste egenskapen. De som vil lykkes, må kunne omstille seg raskt.

Én ting hver dag

Læringsvillighet, på engelsk learnability, handler om viljen og evnen til å lære. Manpower definerer det som: «Ønsket om og evnen til raskt å kunne utvikle og tilpasse sin kompetanse slik at man er attraktiv på arbeidsmarkedet gjennom hele arbeidslivet.»

Monsen har ett råd til alle som ønsker å forbedre sin egen læringsvillighet: Lær noe nytt hver dag.

– Det kan være noe lite, som et nytt ord eller en tastatursnarvei. Men finn én ting hver dag. Slik bygger du læringsmestring.

Dypdykk: Hva bør du kunne for å jobbe med Big Data?

Det finnes mange kilder til læring utenfor tradisjonell utdanning. Monsen trekker blant annet TED-foredrag og Youtube-kurs som eksempler på kilder som er åpne og tilgjengelige for alle. Hvis man vil dykke dypere, kan man også melde seg på nettkurs eller lese fagartikler. Eller du kan skaffe deg praktisk erfaring med en teknologi.

– Det viktige er å være nysgjerrig, også på temaer som ligger utenfor det du vanligvis driver med.

Felles ansvar

Monsen tror ikke robotene kommer til å ta jobbene våre, siden teknologien skaper flere jobber enn den fjerner. Til gjengjeld må dagens unge være forberedt på å skifte jobb mange ganger i løpet av karrieren, og på å jobbe med noe helt annet enn de er utdannet til.

– Arbeidstakere må akseptere og forstå at arbeidsmarkedet vil endre seg stadig raskere, og at de har et ansvar for å holde seg relevante og faglig oppdatert.

Monsen mener samtidig at arbeidsgivere bør ta ansvar for de ansattes kompetanseutvikling, både gjennom kursing og ved å legge til rette for at ansatte kan bruke arbeidstid på læring.

– Bedrifter som forsømmer det ansvaret, vil bli mindre konkurransedyktige. Over tid vil de miste talent, fordi de ansatte forstår at de må utvikle seg for å holde seg attraktive, og søker seg andre steder.

Les mer: Slik tenker de som lykkes