Forbered deg til lønnssamtalen

Mange kan bli stresset og nervøse av lønnssamtaler. Med noen enkle grep, kan du stille bedre forberedt.

Formålet med en lønnssamtale er at medarbeider og leder kan diskutere hvordan medarbeideren kan utvikle seg for at du skal nå det lønnsnivået du vil ha i fremtiden.

Tobias Troije er konsulentsjef på det svenske Manpower-kontoret i Gävle, og har gode råd til deg før ditt neste lønnssamtale.

– Begynn med å se på deg selv som en investering for selskapet. Du har lært ting i løpet av din tid som ansatt, og det har selskapet fordel av. Å få tak i nye medarbeidere er ressurskrevende, så se på deg selv som en ressurs. Likevel er det viktig å ha en ydmyk holdning i samtalen din. Enhver person kan bli erstattet av noen andre som har omtrent den samme kompetansen.

Dypdykk: 7 spørsmål du bør stille på jobbmesse

Alt er ikke avgjort under lønnssamtalen

En lønnssamtale er en åpen samtale om din utvikling og om lønnen din på både kort og lang sikt. Hvis lederen din vet hvilken lønn du vil oppnå på lengre sikt, kan han eller hun også fortelle deg hva du må gjøre for å komme dit, og du kan få en ide om hvor lang tid det kan ta.

Formuler argumenter

Prøv å tenke mer praktisk og fra selskapets synspunkt enn følelsesmessig basert på deg selv privat. Det du føler er mindre viktig enn det du faktisk gir til selskapet. Ikke la deg distrahere av din privatøkonomi, det forbedrer ikke evnen til å forhandle lønn.

Skriv gjerne ned en liste over hva du har gjort som har hatt en positiv effekt på selskapet. Sjefen din kan ikke vite alt du har gjort i detalj, og det er lett å glemme ting selv når du sitter i møtet.

Gå gjennom jobbåret

Ett år er lang tid, og mye kan ha endret seg. Du har kanskje fått mer ansvar, men ikke mottatt kompensasjon for det. Hvis du har hatt en utviklingssamtale, tenk gjennom om du har oppnådd målene og om det kan rettferdiggjøre høyere lønn.

Dypdykk: Slik takler du hersketeknikker

Sjekk statistikken

Å argumentere for at du skal ha en høyere lønn fordi du vet hva en kollega tjener er vanligvis ikke et spesielt godt argument. Hvis lønnen din ikke er kollektivt forhandlet, har kolleger med lignende oppgaver har ofte litt annerledes lønn. Å vite hvor lønnsnivået generelt er for din type kompetanse og arbeidsoppgaver er likevel en god idé. Hvis du vet at du ligger lavere og har gjort en god jobb, kan det være et godt nok argument for lønnsvekst. Er derimot lønnskravet ditt urimelig høyt i forhold til det generelle lønnivået for tjenesten, kan du ende opp i en mer låst posisjon i diskusjonen.

Lønn er ikke alt

Det du tjener er viktig, men det er mange andre ting som kan verdsettes. Du vil kanskje ha kortere arbeidsdager eller jobbe færre dager i uken. Eller kanskje du vil be om en mer fleksibel arbeidstid med muligheten til å jobbe hjemme oftere. En ekstra uke med betalte ferie, høyere pensjonsbidrag eller permisjon med garanti for at du kan beholde jobben din, er et annet eksempel.

Det viktigste rådet er at du går til lønnssamtalen godt forberedt og i godt humør. Ikke glem at lederen din kanskje også er nervøs og føler seg presset. Hvordan du handler og hvilke argumenterer du bruker kan hjelpe deg med å få en god samtale.

Vil du vite mer? Les flere tips til jobbsøking- og intervjuprosessen på arbeidsom.no