Få bedre tilbakemeldinger

Slik ber du om tilbakemeldinger du kan lære av.

Kjempebra! Godt jobbet! Tommel opp! Arbeidslivet er fullt av tomme komplimenter. Å kontinuerlig smøre selvbildet til kollegene sine er en nyttig og ofte nødvendig strategi for å komme seg rundt på jobb uten for mye friksjon.

Sånn bør det være. Enkle komplimenter koster lite og kan forbedre de fleste relasjoner. De er sjelden uærlige: Hvis kollegaen er kvalifisert til jobben, vil det meste de gjør være bra, eller i hvert fall bra nok.

Men «bra!» er en fullstendig ubrukelig tilbakemelding å få hvis målet ditt er å lære og forbedre deg. Her fire råd for hvordan du kan komme forbi skrytet og finne ut hva kollegene dine egentlig mener om jobben du gjør.

Vær tydelig på intensjonen din

Før du leser videre: Er du sikker på at du ønsker ærlige tilbakemeldinger? Hvor mye kritikk kan du ta til deg? Tåler du å være ærlig med deg selv om dine svake sider? Å lytte til tilbakemeldinger har virkelige kostnader. Hvis du vil ha utbytte av bedre tilbakemeldinger, må du være tydelig med deg selv om at du er villig til å ta de kostnadene.

Deretter må du kommunisere det til den andre. Si at du virkelig ønsker å bli bedre, og at du trenger hjelp til å få det til. Vis at du mener alvor. Vit at du ber om en potensielt stor tjeneste.

Les også: Ta ansvar for egne feil

Gi god nok tid og plass

Overfladiske tilbakemeldinger unngår andres tær, men først og fremst sparer de tid og energi. Hvis du vil ha skikkelige tilbakemeldinger, gi den andre muligheten til å gjøre en skikkelig jobb. Be om en skikkelig prat eller et møte, avhengig av størrelsen på det du ber om tilbakemelding på. Hvis det er omfattende, send en skriftlig beskrivelse av hva du ønsker tilbakemelding på og gi hen tid til å forberede seg.

Still spisse spørsmål

Hvis du ikke vil høres ut som en robot fra en dårlig skrevet 80-talls-scifi, bør du kanskje ikke gå for akkurat dette spørsmålet. Men hvilke spørsmål du stiller under tilbakemeldingssamtalen er viktig. Spør om det du lurer på, istedenfor å stille generelle spørsmål. Jo mer direkte og spissede spørsmålene er, jo enklere gjør du jobben for den andre. Vær handlingsorientert: Spør om hva du kunne gjort bedre heller enn om resultatet ble bra. En studie fra Harvard fant at folk fikk langt mer konkrete innspill når de ba om «råd» enn om «tilbakemelding».

Les også: Slik presterer du bedre på jobb

Lytt og takk

Mener du fortsatt alvor? Mange tror de er bedre til å motta kritikk enn de er. Hvis du vil lære, sitt stille, lytt og still oppklarende spørsmål. Det betyr ikke at du skal følge den andres råd ukritisk. Men hvis du blir fornærmet eller begynner å argumentere imot, vil du ha vanskelig for engang å få med deg poenget. Enda verre: Du vil skade den andres tillit til at dere kan snakke ærlig og direkte med hverandre.

Den andre har ikke bare brukt tid og energi på å gi tilbakemeldingen. Hen har også gjort seg selv sårbar for en eventuell overreaksjon fra deg. Takk dem grundig for det.

Vil du lære mer? Finn tips og råd om arbeidslivet på arbeidsom.no.