Student på jobbjakt?

Som student er det viktig å fokusere på studiene. Men hvis du også får tid til å jobbe ved siden av, vil arbeidserfaringen din bli gull verdt når du er ferdig med studiene.

Ina Hjetland har vært i rekrutteringsbransjen i tolv år, og hun har jobbet i Manpower de siste ti årene. Hun intervjuer og screener jobbkandidater og -søkere. En gang i uka sitter Ina også på Karrieresenteret på Universitetet i Oslo for å rådgi studenter om det hun har lært fra tolv år i bransjen.

Betydningen av arbeidserfaring er noe av det viktigste Ina prøver å formidle til studentene. Ina forteller at hun treffer mange studenter med både bachelor og master, men med svært lite erfaring ved siden av.

– Det må ikke nødvendigvis være arbeidserfaring. Verv er også blitt veldig viktig, enten i frivillige organisasjoner eller i studentorganisasjoner. Administrativ erfaring er også nyttig erfaring. Hvis du er ferdig med en bachelor og usikker på om du skal ta master eller hva du skal ta master i, kan det lønne seg å jobbe ett år mellom de to gradene. Det vil gi deg mer tid til å finne ut av hva du vil, samtidig som du skaffer deg arbeidserfaring som kan gagne deg senere.

All erfaring teller

Ina forteller at svært mange studenter forventer å få seg relevant jobb tidlig i arbeidslivet. Hun mener man bør være forberedt på at man må «jobbe seg til» relevant arbeid.

– Utdanningen din kommer ofte mer til sin rett i den andre eller tredje jobben din. For de aller fleste er den første jobben etter studiene bare et steg på veien til den jobben du egentlig vil ha. I løpet av studietiden bør du heller ikke være så kresen. Du bør prøve å få deg administrativ jobb på et kundesenter eller i en resepsjon. Du må gjerne ta en stilling selv om du er overkvalifisert med hensyn til studiene dine, sier Ina. Hun begrunner det med at enhver stilling kan være en døråpner senere.

– Sitt i resepsjonen i starten, så kan du kanskje få andre oppgaver etter hvert.

Inas viktigste innspill er til studenter og unge er å begynne planleggingen for fremtiden tidlig.

– De aller, aller fleste av oss skal ut i arbeidslivet en eller annen gang. Så begynn å tenk på det tidlig! Få deg din første jobberfaring så tidlig som mulig, gjerne på videregående, men i hvert fall i løpet av studietiden. Du får deg jobb hvis du står på. Det er som regel innsatsen det kommer an på, avslutter Ina.