Slik bør du utforme CV-en din

Skal du oppdatere CV-en din? Dette bør du huske på!

 

CV-en din er et av de viktigste dokumentene du har når du søker jobb. Den skal fungere som en slags reklamebrosjyre og vekke interesse hos en potensiell arbeidsgiver.

 

Start med et blikkfang

Bruk den øverste plassen godt. Leseren retter mesteparten av oppmerksomheten sin mot den øverste delen av første side. Bruk denne plassen smart. Innled heller ved å presentere en kvalifikasjon eller et utsagn om ferdigheter eller kompetanse som understreker hvorfor du er en god kandidat til stillingen.

 

Vær spesifikk

Vi vet at vi skal tilpasse søknaden til stillingsutlysningen. Men visste du at du også bør skrive om CV-en etter hvilken jobb du søker på? Ulike stillingsutlysninger etterspør ulike krav til ferdigheter og erfaring. Derfor bør CV-en din skreddersys hver enkelt jobbsøknad. Tilpass hvordan du presenterer kompetansen din, slik at du best mulig viser hvordan kvalifikasjonene dine er i tråd med det som etterspørres i stillingsutlysningen.

 

Vis til målbare resultater

En av de dyreste tabbene en arbeidsgiver gjør er en feilansettelse. Målbare resultater er en effektiv måte å vise betydningen du har hatt i dine tidligere jobber. Enten det er årene med erfaring, pengene du har bidratt til å spare, menneskene du har påvirket eller timene du har jobbet; synliggjør det i CV-en din.

 

Tenk lesbarhet

Avsnitt tar lenger tid å lese. Gjør det lettest mulig for leseren å skanne teksten, ved å bruke kulepunkter, uthevede nøkkelord og et aktivt språk til å synliggjøre nøkkelinformasjonen. Strukturer teksten for leseren, så gjør du det lettere for en potensiell arbeidsgiver å se at du er en egnet kandidat.

 

Klassikeren

CV-tabben alle trolig har hørt om, men som likevel hender til stadighet: skrivefeil. Korrekturles CV-en din flere ganger og få gjerne også noen andre til å lese gjennom.

 

CV-utforming tar tid. Men utarbeider du en gjennomtenkt og velformulert CV har du et verdifullt rammeverk å ta utgangspunkt i hver enkelt jobbsøkerprosess. Det sparer du mye verdifull tid på!

 

 

Manpower US Career Blog

Bilde: iStock