Skreddersy CV-en din

Ulike stillingsutlysninger etterspør ulike krav til ferdigheter og erfaring. Som jobbsøker har du derfor alt å tjene på å skreddersy CV-ene dine!

Det hører til sjeldenhetene at stillingsutlysninger er formulert likt eller etterspør de nøyaktig samme kvalifikasjonene hos den de ønsker å ansette. Fremhever du det som er viktigst for den spesifikke stillingen i CV-en din, øker sjansene for at du blir innkalt til intervju.

Her er våre tips til hvordan du går frem for å sikre at erfaringen og kompetansen din oppleves mest mulig relevant.

 

Hva er dine grunnleggende ferdigheter?

Begynn med å lage en grunnleggende oversikt over hva du kan og din tidligere erfaring. Dette er informasjon som skal inkluderes i alle CV-ene du utformer, i større eller mindre grad, som det er viktig at du husker å vurdere. Grunnoversikten bør inneholde all erfaringen og kompetansen din. Gjør den videre jobben enklere for deg selv, ved å bryte den ned i ulike kategorier, som utdanning, arbeidserfaring, ulike kurs og sertifiseringer, ferdigheter og lignende.

 

Les stillingsannonsen nøye

Er du sikker på at du har forstått kravene som stilles til den aktuelle stillingen? Hvem er de på utkikk etter? Får du klarhet i hva bedriften anser som avgjørende for relevante kandidater, blir det lettere å skreddersy CV-en din slik at din egen erfaring fremstår så relevant som mulig.

 

Hva er relevant erfaring?

Forsøk å fastslå på hvilken måte erfaringen og ferdighetene dine best kan relateres til kravene som oppgis i stillingsbeskrivelsen. For hvert av kravene bør minst én av dine egne ferdigheter eller erfaring svare til dette. Tenk overførbar kunnskap; har du ikke tidligere arbeidserfaring, vis til erfaring du har fra frivillig arbeid, fritidsaktiviteter, utdannelsen din eller liknende.

 

Identifiser søkeordene

Det blir stadig mer vanlig å la programvare ta seg av den første, innledende screeningprosessen av kandidater. For å sikre at CV-en din faktisk ender opp på pulten til den som er ansvarlig for den videre rekrutteringen, er det derfor viktig å identifisere hvilke søkeord og formuleringer som er av betydning. Identifiser hvilke nøkkelord som finnes i annonsen, og sørg for å inkludere disse i din egen CV der det lar seg gjøre.

 

Skreddersy!

Først når du har funnet ut hvordan erfaringen og kompetansen din gjøres mest mulig relevant for stillingen du skal søke på, kan du sikre at CV-en din tilpasses tilstrekkelig. Ta utgangspunkt i den grunnleggende CV-oversikten din, og gjør de endringene som er nødvendig for å sikre at du oppleves som en mest mulig relevant kandidat. En CV skal være kort, konsis og relevant. Kutt derfor informasjon som ikke er relevant for den aktuelle stillingen, og utdyp og suppler heller de delene som er av høyere relevans.

 

Ikke glem jobbsøknaden

Med en skreddersydd CV er du langt på vei. Men ikke glem at jobbsøknaden er minst like viktig. Les våre tips til hvordan du bør innlede jobbsøknaden din her.

 

Kilde: Theundercoverrecruiter.com

Bilde: iStock