Skal du på jobbintervju? Unngå disse tabbene!

I et jobbintervju er det fort gjort å gjøre noen typiske tabber. Vi vet hvordan du kan unngå tabbene.

Noen intervjutabber vet de fleste at de bør unngå. Å komme for sent, å bryte med kleskoden eller glemme at intervjuet starter idet du går inn døren, er velkjente eksempler. Men vil du til topps i stillingskampen, bør du også være oppmerksom på følgende fallgruver.

Undersøk bedriften på forhånd

Ikke nøy deg med et raskt Google-søk for å finne ut hva din potensielle arbeidsgiver driver med. Grav dypere, og forsøk å finne informasjon som kan hjelpe deg å svare bedre på intervjuspørsmålene. Da unngår du samtidig å stille spørsmål du ville visst svaret på om du hadde gjort en større innsats i forkant.

Øvelse gjør mester

Som du ville gjort i forkant av andre viktige møter; forbered deg. I tillegg til å gjøre det lettere å gi utfyllende og reflekterte svar, viser du på den måten intervjueren at du tar jobbmuligheten på alvor. Unngå å stoppe opp ved vanlige intervjuspørsmål som du burde forutsett og forberedt deg til ved å øve på forhånd.

Vis at du er velformulert

Et av hovedformålene med et jobbintervju er å vise en potensiell arbeidsgiver at de kan stole på at du både vil mestre jobben og levere resultater av forventet kvalitet. Derfor er ikke bare svarene du gir viktig, men også hvordan du svarer. Unngår du at nervene tar overhånd, og klarer å vise at du er god til å formulere deg, har du mye å tjene.

Ikke forhast deg

Spørsmål om lønn og eventuelle andre goder egner seg dårlig under et førstegangsintervju. Fokuser heller å få den potensielle arbeidsgiveren til å ønske å ansette deg. En lønnssamtale vil være en naturlig del av den videre prosessen, dersom du klarer å vekke interessen. Vent derfor med lønnspraten til de ønsker å ansette deg.

Følg opp

Før intervjuet er over og du takker for deg, forhør deg om hvor lang tid intervjueren(e) forventer å bruke på å ta en avgjørelse, eller innkalle til neste intervjurunde. På den måten viser du både genuin interesse og handlekraft.

Les flere tips til hva du bør tenke på, både før og under et jobbintervju, her.

Kilde: Careerealism