Mangler du relevant jobberfaring? Fortvil ikke!

Vi kan nesten garantere at du vil møte erfaringsparadokset i arbeidslivet; ledige stillinger du har lyst på, men som krever relevant jobberfaring som du ikke har. Er alt håp ute, eller kan jobben fortsatt bli din? Her gir vi tipsene til hvordan du beseirer situasjonen.

Når arbeidsgiver vurderer om du kan være aktuell til en stilling ser de særlig på to aspekter ved deg som kandidat. Hvilken jobberfaring har du? Og hvilket potensiale har du? Jo yngre du er og jo mindre resultater du har å vise til, desto viktigere er oppfatningen av potensialet ditt. Hvordan overbeviser du om at du er rette personen for jobben, når du verken har jobberfaring med liknende arbeidsoppgaver eller fra en lignende stilling? Holdning, entusiasme, arbeidsmoral, kommunikasjonsferdigheter, nysgjerrighet og lærevillighet er ord du bør bite deg merke i.

Ung og lovende?

Inntrykksstyring er et kjent begrep innenfor sosiologisk teori. Vi forsøker å presentere oss selv slik at andre skal oppfatte oss på en bestemt måte. For å overkomme erfaringsparadokset er inntrykksstyring et verdifullt verktøy. Inntrykket du gir potensielle arbeidsgivere, og førsteinntrykket de får av deg, bør du være bevisst.

Når du skal overkomme erfaringsparadokset må du gjøre en større innsats enn inntrykksstyring vanligvis innebærer. Men tanken er likevel den samme; Er du bevisst hvilke egenskaper som er ettertraktet hos en arbeidsgiver, vil du i større grad kunne sørge for å oppleves som at du har nettopp disse.

Kunnskapsrik?

Begrepet ”mastersyken” har ikke dukket opp uten grunn. I dag tar stadig flere høyere utdannelse og gjennomfører stadig lengre studieløp. En av de enkleste måtene du sørger for å ikke stille svakere enn andre kandidater er ved å ha en relevant utdannelse i bunn. Hvor mange år du velger å studere er ikke like viktig, så lenge du har relevant skolegang å vise til. Mange arbeidsgivere setter til og med erfaring utenom skolebenken høyere enn antall studiepoeng. Har du i tillegg gode akademiske resultater har du et solid grunnlag.

Kreative evner?

Enten det gjelder måten du løser caseoppgaver i søknaden på eller hvordan du utformer jobbsøknaden og CV-en din; prøv å vise kreativitet og originalitet i alt du gjør og leverer.

Fremstår du som unik og annerledes vil en arbeidsgiver både huske deg bedre og finne deg mer interessant. Samtidig er det viktig at du sørger for å levere arbeid av forventet kvalitet, slik at en eventuell kreativ vri ikke oppleves som støyende eller som et tegn på at du er amatør. Kreativitet handler om å finne de overraskende løsningene, ikke om å være mest mulig crazy.

Divanykker?

Du mangler relevant erfaring. I utgangspunktet besitter du ingen åpenbare bevis på at en arbeidsgiver bør velge nettopp deg til jobben. Hvorfor skal de la tvilen komme deg til gode? Vis at du virkelig vil. Alle må starte et sted. Er du nyutdannet uten relevant arbeidserfaring, er det spesielt viktig at du er klar over dette og oppfører deg deretter. Ingen oppgave bør betraktes som under din verdighet eller for enkel. Sørg for å understreke at du er klar over at du vil være heldig om du får jobben, og ikke har noen betenkeligheter med å skulle utføre enhver arbeidsoppgave.

Innsatsvillig?

Særlig dersom du nettopp er ferdigutdannet og jakter på din første jobb, har du tilgang på en enormt verdifull ressurs; tiden din. Er du villig til å investere tiden din hos en potensiell arbeidsgiver, får du samtidig anledning til å vise frem ferdighetene og evnene dine. For mange arbeidsgivere er det å vite at du fungerer godt sosialt sammen med andre svært viktig, og dette kan derfor være et viktig incentiv til å ansette nettopp deg.

Reflektert?

Mangler du relevant arbeidserfaring er evnen til å tenke overførbart spesielt viktig. Enten det gjelder jobberfaring du har fra tidligere, eller andre typer erfaring, tenk over hvordan erfaringen din kan bygge deg opp som en relevant kandidat til nettopp denne stillingen. Klarer du å bygge broer og relatere erfaringen du har til kvalifikasjonene arbeidsgiver etterspør, bidrar du også til å styrke vurderingen av deg som rett kandidat til jobben.

I de aller fleste jobber er måten du tenker og resonnerer på det viktigste. Kan du vise at du tidligere har løst lignende situasjoner, viser du samtidig at du besitter evnen til å ta reflekterte valg. Tenker du overførbar kunnskap blir du en bedre jobbsøker.

Motivert og sulten?

Felles for kriteriene ovenfor, er viktigheten av personlig motivasjon og stå-på-vilje. At du er den eneste kandidaten som mangler relevant erfaring, er lite sannsynlig. Viktigere enn grad av erfaring blir da lærevillighet, hvor sulten du er på å prestere og gjøre det bra.

Motiverte og engasjerte medarbeidere er en forutsetning for at bedrifter skal oppnå best mulig resultater. Uavhengig av om deltidsjobber og verv du har er relevante for utdannelse og senere yrkesretning, sørg for å knytte gode relasjoner og gjøre ditt beste. I konkurranse med andre kandidater kan en god attest, som beskriver deg som en engasjert og dedikert medarbeider, være avgjørende når det endelige valget skal fattes. Gode referanser trumfer i mange tilfeller erfaringsparadokset.

Lykke til!