Hva bør du kunne for å jobbe med Big Data?

Store datasett kan gi verdifull forretningsinnsikt. For å utnytte dette må bedrifter ansette riktig kompetanse. Har du det som trengs?

Big Data er ikke bare «mye data». Betegnelsen omfatter også betydningen og verdien som kan hentes ut fra store datasett. De siste årene har norsk næringsliv begynt å investere i Big Data-teknologi for alvor. Med dette strategiske grepet har norske bedrifter erkjent at rådata kan gi verdifull forretningsinnsikt. For å klare dette må de imidlertid ansette den riktige kompetansen.

Hvis du vil gjøre deg mer attraktiv som arbeidstaker innen Big Data-området, er det noen grunnleggende ferdigheter du bør beherske.

1. Lær deg programmering

I korte trekk handler Big Data om å håndtere store mengder ustrukturert data fra forskjellige kilder. For å jobbe med dette, er det en klar fordel å beherske programmeringsspråk. Evnen til å kode, analysere og tilpasse store datasett for å finne relevant innsikt er viktig. Typiske programmeringsspråk som er etterspurt innen Big Data er R, Matlab og SAS, men det kan også være verdifullt å lære noen av de grunnleggende språkene, som C, C++, Python og Java. Selv om du ikke trenger å beherske alle disse programmeringsspråkene, kan de grunnleggende språkene hjelpe deg med å komme i gang og gjøre det enklere å forstå andre språk.

2. Behersk dataanalyse og tolkning

En viktig ferdighet innen Big Data er evnen til å analysere datamønstre og sekvenser og trekke konklusjoner fra disse. En stor del av arbeidet innen Big Data er nemlig å formidle innsikt til resten av virksomheten. Dette innsiktsarbeidet er en viktig del av virksomhetens strategiarbeid og kan være avgjørende i å oppnå konkurransefortrinn. Å sy sammen innsikten til sammenhengende historier er en treningssak. Hvis du leter etter inspirasjon til hvordan dataene kan presenteres, kan du eksempelvis følge data-teamene til tidsskrift som Economist og Business Insider på Twitter. De kombinerer og formidler data på nye måter daglig.

3. Bli en kreativ problemløser

Hvilke problemer du må løse, varierer med hva du jobber med innen Big Data. Enten du setter sammen datasettene, jobber med å finne nye kilder eller analyserer ferdige datasett. Men evnen til å identifisere et problem, tenke utenfor boksen, finne en mulig løsning og implementere den, er uansett en viktig ferdighet. Mye av næringslivet er avhengig av teknologi og god distribusjon av informasjon, så ethvert problem du kan løse, kan ha betydelig innvirkning på virksomhetens drift og resultat.

En effektiv teknikk for å undersøke nye løsninger på et problem, er å ta et skritt tilbake – brede ut fokus – og deretter fokusere på løsninger. For eksempel hvis selskapet har fått mange nye henvendelser til kundeservice i det siste, ligger ikke nødvendigvis svaret i produktkvaliteten. Kan det være at det er blitt lettere å kontakte dere, at dere gir mindre informasjon i andre kanaler eller at dere bare har fått mange nye kunder?

4. Dyrk din organisasjons- og bedriftsforståelse

Å jobbe med Big Data handler ikke bare om data- og teknologiforståelse. En god forståelse av organisasjonen du jobber med, dens mål og prosesser er også viktig for å jobbe godt. En slik forståelse vil gjøre det mulig for deg å identifisere muligheter, kommunisere dem til relevante interessenter og påvirke viktige beslutninger. Dessuten vil du kunne se flere sammenhenger mellom ulike datapunkter, og dermed kunne gjøre bedre analyser.

5. Forstå flere teknologier

Mange ønsker å benytte seg av mulighetene Big Data tilbyr og vil derfor ha de best kvalifiserte kandidatene med den mest oppdaterte kunnskapen. Men Big Data betyr forskjellige ting for ulike organisasjoner. Teknologiene du vil jobbe med vil derfor variere ut fra hvilken organisasjon du jobber i. Jo bredere din forståelse er, og jo flere teknologier du kjenner – fra de mest grunnleggende som Excel og SQL, til de mer sofistikerte som Matlab, SAS og Congos – jo større er mulighetene dine for å bygge karriere. Jo bredere din generelle Big Data-kunnskap, desto lettere kan du tilpasse deg ethvert arbeidsmiljø.

6. Vær nysgjerrig

Det spiller ingen rolle hvor mye kunnskap du har om Big Data i dag, om du ikke er villig til å lære mer i morgen. Teknologiutviklingen er rask og utvalget Big Data-verktøy er i kontinuerlig endring. Derfor er det viktig at du fortsetter å lære og utvikle ferdighetene dine. Da øker du tilpasningsdyktigheten din i møte med fremtidige endringer, og du kan du fortsette å bygge karriere innenfor Big Data-området uavhengig av den teknologiske utviklingen.

Har du noen andre tips til hva man bør kunne for å jobbe med Big Data? Fortell oss i kommentarfeltet!

Én kommentar

  1. Andreas Lohne

    Veldig mye bra her, men jeg ville kanskje omskrevet punkt 2. Greitt nok, generelle ferdigheter innen data-analyse er kanskje en egenskap man kan tilegne seg. Men i praksis er det veldig viktig å definere hva slags informasjon man faktisk er interessert i, hvilket potensiale som ligger i dataen man har til rådighet og hvilket potensiale som ikke finnes her. Og hvis dette er data fra et operasjonelt miljø, som eksempelvis et datasenter, så er det viktig å kjenne det systemet svært godt så man kan skille mellom “normale avvik” og avvik man bør bite seg fast i og analysere nærmere. Og da mener jeg ikke bare regelmessige, periodevise avvik, men også “normale avvik” som har en naturlig forklaring når de ses i sammenheng med annen data. Det er nettopp dette som jeg bruker programmering til mer enn noe annet.
    Det er veldig mye bra “out-of-the-box” programvare tilgjengelig for å lage et antall forskjellige standardiserte løsninger til å møte et antall vanlige behov i din bedrift. Men selv når du bruker flere i kombinasjon med hverandre så sitter du igjen med store mangler, enten det er false positives, data som i standardiserte løsninger vil føre til feilaktige konklusjoner eller bare spørsmål som du ikke kan besvare eller hendelser du ikke foreløpig vil kunne oppdage. Da må du kjenne systemene som har generert datasettene veldig godt, selve datasettene veldig godt…og deretter trenger du gode ferdigheter innen programmering slik at du kan behandle disse med ekstrem nøyaktig og i tråd med dine ønsker. Og hele dette blir en prosess som kan ta lang tid før du er fornøyd, og selv da kan du oppleve lenge etterpå behov for å forbedre dine algoritmer.
    Jeg har eksempelvis jobbet i flere år med IOC analyse, og med stadig mer polymorfisme og strategier hvor man benytter eller emulerer standardfunksjoner, så er dette en stadig pågående prosess.