Hvordan bør man gå frem i individuelle lønnsforhandlinger?

Mange synes privatøkonomi er et ubehagelig samtaleemne. Det trenger likevel ikke å være vanskelig å forhandle om høyere lønn. Her er noen tips.

Før du går i gang med lønnsforhandlingen, bør du spørre deg selv: Har du god nok grunn til å be om høyere lønn? For å svare på dette kan du se på den opprinnelige stillingsbeskrivelsen din. Har rollen din endret seg vesentlig? Eller har du oppnådd noen resultater som ligger utenfor stillingsbeskrivelsen din? Du kan også sjekke også arbeidskontrakten din. Hvis du ble forespeilet en lønnssamtale på rekrutteringstidspunktet, kan du be om det etter rimelig tid.

Avtal et møte

Det er viktig å diskutere lønn ansikt-til-ansikt, så avtal et møte med mellomlederen din (eller den som forhandler om lønn i virksomheten). Ikke ta samtalen når du tilfeldigvis møter på vedkommende. Reserver et møterom og avtal et tidspunkt hvor sjansen for at dere vil bli forstyrret er liten. Mellomlederen din vil nok spørre hva møtet gjelder i forkant. Fortell at du vil snakke om rollen din på arbeidsplassen og at du søker råd.

Vær forberedt

Bruk konkrete eksempler for å underbygge at du fortjener mer lønn. Vis til resultater du har oppnådd for selskapet, med klare eksempler på at du gjør mer enn det som forventes. Bruk tall der du kan.

Du må se lønnsforhandlingen fra arbeidsgivers ståsted. Er du, i deres øyne, verdt mer enn det de betaler deg i dag? At du skal kjøpe ny leilighet eller vil nedbetale gjeld kan godt være motivasjonen din for å få mer lønn, men det holder ikke som argumenter i en forhandling. Du må legge frem objektive grunner for å be om et lønnspåslag.

Unngå også å bruke argumentet om at du «jobber hardt». Enhver arbeidsgiver forventer at arbeidstakerne gjør sitt beste på jobb til enhver tid, så dette alene er ikke god nok grunn for en lønnspåskjønnelse. Vis heller til resultatene du har oppnådd ved å jobbe hardt!

Vær profesjonell

Legg frem argumentene dine på en rolig måte og ikke bli konfronterende. Å stille et ultimatum vil sjelden lønne seg. Forvent heller ikke å få et avklarende svar der og da.

I løpet av samtalen bør du understreke din dedikasjon til virksomheten. Fortell at du liker stillingen din og rollen du har. Det gir dem et etterlatt inntrykk som er positivt, i stedet for at du fremstår misfornøyd og sur. Hvis du er negativ eller konfronterende, kan arbeidsgiveren begynne å tvile på dedikasjonen din. En lønnsøkning vil innebære at arbeidsgiver investerer mer av sine penger i deg. Da ønsker de seg en ansatt som er dedikert til jobben, og som kan levere gode resultater også i fremtiden.

Du bør heller ikke referere til eller sammenligne lønnen din med lønnen til dine kolleger. Lønnsinformasjonen til hver enkelt ansatt er personlig og anses som sensitiv informasjon. Hva en kollega tjener er ikke en et godt argument for din egen lønnsøkning. Denne samtalen handler om deg og dine resultater, ikke om hva kollegene dine tjener.

Etter møtet er det viktig at du følger opp med en e-post. Takk vedkommende for tiden, oppsummer diskusjonen kort og be om en indikasjon på hva neste skritt er og når det vil tas.

Hva om svaret er nei?

Hvis svaret på spørsmålet om lønnsøkning er nei, spør høflig om hvilke omstendigheter som kan gjøre en lønnsøkning mulig. Prøv å få på plass en tidsramme for en ny lønnssamtale og spør om det er noe du kan gjøre for å styrke saken din i mellomtiden.

Vær forberedt på at virksomheten din kanskje ikke er økonomisk rustet til å gi deg høyere lønn. Kanskje finnes det andre måter de kan kompensere deg på? Kan du heller foreslå et bonussystem, støtte til opplæring eller ny firmabil? Kanskje du heller vil jobbe fleksitid?

Har du noen tips til hvordan du forhandler om lønnsøkning? Fortell oss i kommentarfeltet!

Kilde: The Guardian