Hvordan bli en bedre jobbsøker?

Man lærer mye som student, men ikke hvordan man søker jobb. Les ekspertens beste tips til unge jobbsøkere. 

Det er mange som konkurrerer om samme jobb, og det er sjelden vi får jobben vi ønsker på første forsøk. Det er klart demotiverende med mange avslag, men det er bare sånn det er, og mye å lære av prosessen uansett utfall.

Jon Paulsen er sjef for rekruttering i Manpower. Han møter mange unge som vil inn i arbeidslivet, men som synes det er vanskelig å søke jobb.

– Det er store variasjoner blant jobbsøkere i hvordan de nærmer seg arbeidsmarkedet. Ikke så merkelig siden det er noe de fleste har lite erfaring med det fra før.

Vit hva du er god på

Noe av det viktigste du må gjøre er skaffe deg god selvinnsikt. Det er ingen andre som forteller potensiell arbeidsgiver om hvem du er og hva du kan. Her teller alt, også verv og fritidsaktiviteter. Det er derimot viktig at du setter dine kvalifikasjon i sammenheng med det hva du søker på. Det må oppleves relevant for en potensiell arbeidsgiver, og ikke kun som oppramsing, sier Paulsen.

– Gjør du hjemmeleksen på disse punktene vil du kunne fortelle arbeidsmarkedet hvor bra du er og hvilken fordeler bedriften får ved å ansette deg.

  1. Fokuser på at du er unik og tenk på deg selv som en merkevare.
  2. Tydeliggjør hva som er dine nøkkelkvalifikasjoner.
  3. Vurder alltid overførbarheten i dine erfaringer til andre sammenhenger.

Og så er det naturligvis vesentlig at du vet hva du vil, og at du har lagt en plan A som vil ta deg dit. Du bør også legge en plan B som du kan bruke for å skaffe deg erfaring som øker konkurransedyktigheten din på vei til målet.

Undersøk markedet

Når du vet hva du har i sekken og hva du vil, blir neste trinn å gjennomføre en markedsundersøkelse. Dette kan du gjøre innenfor et valgt geografisk område mot bedrifter du ønsker å jobbe for, eller mot ønsket bransje. Kartlegg hvilke muligheter som finnes, sjekk i media og på hjemmesidene og les deg opp på bedriftene. Finn ut om de har behov for kompetansen du besitter, hvem som er riktig kontaktperson og bruk ditt eget nettverk for å avklare om du kjenner noen som kan bidra i din tilnærming til bedriften.

På generelt grunnlag er det smart å orientere seg i stillingsannonser for å skaffe en oversikt over hva som rører seg og hva som er etterspurt. Behovet i markedet er ikke konstant, så her gjelder det å holde seg oppdatert for å gripe de mulighetene som dukker opp, når de dukker opp.

Markedsfør deg

De fleste tilsettinger eller engasjementer blir løst gjennom anbefalinger, derfor er nettverk uhyre viktig for å komme i jobb. Ikke minst gjelder dette for å finne ut om det er muligheter på gang som du kan bli tipset om av nettverket ditt, før bedriften går i prosess med annonsering.

Du må produsere «salgsmateriell» som kan bidra positivt i søkeprosessen din:  din CV og søknad. Når du lager disse må de alltid være konkrete i forhold til stilling og bedrift. Unngå generelle søknader.

Når jeg skal ansette nye medarbeidere prioriterer jeg kandidater som er motivert for å jobbe konkret for min bedrift og spesielt i min avdeling med de oppgavene vi skal løse. Dette gjelder for alle som skal ansette nye medarbeidere, så søknader som ikke viser dette blir nedprioritert.

Den viktigste oppgaven salgsmateriellet ditt har, er raskt å fange interessen til en potensiell arbeidsgiver og motivere han eller hun til å lese videre. Og naturligvis ønske å ta en nærmere prat med deg. Disse dokumentene må du bruke tid på å produsere, og gjerne be noen du kjenner om å komme med innspill. Du må få fram innsalget/interessevekkeren så tidlig som mulig, en måte å gjøre dette på er å bruke et felt som f.eks. «nøkkelkvalifikasjoner» innledningsvis på CV og søknad.

Bank på dører

Som sagt er det ikke sikkert at det er behov din kompetanse akkurat nå, men det finner du ikke ut før du setter i gang. Det er ingen som gjør jobben for deg, så hiv deg utpå og bank på dører. Sjekk alltid om det er noen du kjenner som kan bidra inn mot konkrete bedrifter.

ManpowerGroup bør være en kanal du prioriterer. Vi har mange bedrifter, både innen offentlig og privat sektor, som bruker oss for rekruttering. For våre medarbeidere planlegger vi utviklingen videre og finner neste utfordring ut i fra medarbeiders ønsker og målsetting.

Og til slutt, husk at du lærer noe hver gang du søker eller er på intervju.