Hva bør du tenke på når du begynner i ny jobb?

Å begynne i ny jobb kan være en skummel affære. Ekspert Emilia Styka har noen tips til hva du bør tenke på som gjør det enklere å komme opp i fart.

Emilia Styka er prosjektleder og tidligere rekrutteringskonsulent i Manpower. Hun har jobbet mye med nyrekruttering på vegne av bedrifter og møter ofte arbeidssøkere som er ferske i arbeidslivet.

Observer og absorber

– Det er viktig å være bevisst på kultur når vi begynner i en ny jobb. Bedriftskulturen gir oss retningslinjer for hvordan vi bør oppføre oss, og kan hjelpe oss med å lykkes i den nye jobben.

Alle bedrifter har en unik organisasjonskultur, både med hensyn til sosiale koder og arbeidsrutiner. En bedrifts- eller organisasjonskultur er summen av oppfatningene som utvikles blant de ansatte over tid, og som styrer hvilke forventinger de har til hverandre – og til deg.

Derfor anbefaler Emilia alle nye arbeidstakere å observere så mye som mulig.

– Observer og absorber så mye informasjon som mulig! Jo mer du lærer, jo raskere blir du en effektiv medarbeider som sklir godt inn. Dette gjelder både sosiale koder for hva som er akseptabelt og ikke, samt å forstå organisasjonen du jobber i.

Emilia anbefaler at man stiller spørsmål og tilbyr andre i organisasjonen hjelp med ulike prosjekter. Å stille spørsmål er mye bedre enn å gjøre noe feil. Dessuten gir prosjektsamarbeid muligheter til å lære og bli kjent.

DypdykkStudent på jobbjakt?

Ta initiativ

Emilia oppfordrer alle til å ta mye egenansvar i nye stillinger. Du kan selv sørge for å vite hva andre forventer av deg på jobb.

– Du bør ta initiativ til å avklare forventinger med lederen din. Det er viktig å vite hva de forventer av deg for å skape gode rammer rundt arbeidshverdagen din. Mål gir også retning til arbeidet. Hvis du ikke vet hva målet er, kan det være vanskelig å lykkes – og ikke minst trives – i en ny stilling, sier hun.

Svært mange lurer på hvordan de kan være en ressurs for organisasjonen i en ny jobb. Emilia understreker at du også bør tenke på hvordan organisasjonen skal være en ressurs for deg.

– Reflekter rundt hva som er viktig for deg, hva er målene dine og hvilken stilling vil du ha i fremtiden? Svarene vil styre hva du bør og ikke bør gjøre for å sikre at du utvikler deg i riktig retning.

DypdykkSlik bygger du karriere som student

Bli kjent

Du tilbringer de fleste timer i uka på jobb. Derfor er Emilia opptatt av at folk skal trives. Å bli kjent med kollegaer er alfa og omega.

– Det kan være lurt å sette av litt ekstra tid i begynnelsen til å bli kjent med kollegaene sin. Både på jobb og etter arbeidstid. Jeg anbefaler å delta på så mange sosiale arrangement som mulig. Det sosiale er nemlig en viktig del av nettverksbyggingen din og en måte å bli kjent med organisasjonen. Kollegaene dine sitter på mye nyttig informasjon.

Vil du vite mer? Les flere tips til arbeidslivet på arbeidsom.no.