Eksperttips til CV-formateringen

Manpower-logo

Arbeidsgivere bruker svært kort tid på CV-en når de siler ut kandidater. Lesetiden kan variere fra fem sekunder til et halvt minutt. Derfor er det viktig at du gjør det så enkelt som mulig å skumme gjennom CV-en din.

Mest sannsynlig vil CV-en din bli skummet, ikke nilest. Det betyr at du har et svært lite tidsvindu til å kommunisere mye viktig informasjon i en CV. Det er ditt ansvar å sørge for at CVen er konkret, direkte og presis. Det utgjør hele forskjellen for å komme gjennom nåløyet.

Etter at du har perfeksjonert innholdet i CV-en din, bør du også sikre at den er så enkel som mulig å skumme. Vi har noen formateringstips som kan hjelpe deg.

Ikke sentrer noe av teksten din

Overskriftene dine skal være venstrejustert. Det forbedrer lesbarheten fordi det er naturlig for øyet å vende tilbake til venstre marg når du vil lese videre.

Datoer og steder bør justeres til samme side

Det er begrenset hvor mye informasjon du får plass til (som firmanavn, jobbtittel, sted og arbeidsdato) på en linje før det blir for mye tekst. For å skille ut deler av informasjonen, bør du lage en egen kolonne for datoer og steder som er justert til høyre. Noen foretrekker også å justere dette til venstre. Det viktigste er i så fall å være konsekvent gjennom hele dokumentet.

Ha samme skriftstørrelse på all tekst

Skriftstørrelsen i hele CV-en din bør være den samme for å sikre lesbarheten. Unntaket er navnet ditt, som burde være litt større enn den øvrige skriftstørrelsen. I stedet for å bruke skriftstørrelse til å understreke viktigere poeng i CV-en kan du heller bruke kursiv, fet skrift eller store bokstaver.

Prioriter hva du uthever

Utheving av utvalgte ord og uttrykk ved hjelp av fet skrift kan gjøre det enklere å skumme, men du må ikke overdrive. Det må være en sammenheng mellom det du uthever og det du ønsker å kommunisere. For eksempel, hvis stillingstitlene dine understøtter hvordan du beveger karrieren din i en spesiell retning, kan det være lurt å utheve disse. På den annen side, hvis du er nyutdannet og de fleste arbeidserfaringene dine er sommerjobber, praksisopphold og internships, kan du dra mer nytte av å utheve selskapsnavnene i CV-en din.

Vær forsiktig med å bruke store bokstaver

Store bokstaver er en måte å understreke ulike poeng på. Men det er vanskeligere å skumme tekst i store bokstaver. Du bør derfor begrense bruken av store bokstaver til overskrifter og navnet ditt.

Velg de første ordene i kulepunktene dine med omhu

Når noen skummer en CV, vil de sannsynligvis bare lese de første ordene i kulepunktet ditt før de leser videre. Med mindre leserens interesse vekkes! Det betyr at de første ordene i kulepunktene dine er avgjørende. Pass på at de fem første ordene i hver linje gjør at leseren vil lese videre.

Begrens kulepunktene dine til to linjer

Selv om du klarer å gjøre de første ordene i kulepunktene dine spennende, bør likevel ikke hvert kulepunkt telle mer enn to linjer. Hold kulepunktene dine korte og konkrete. Det er det kulepunkt er til for. Og ja, du bør alltid bruke kulepunkt og ikke avsnitt til å beskrive erfaringene dine.

Kvantifiser resultatene dine

Bruk tall i CV-en for å kvantifisere resultatene dine. Det gjør det enklere for den som leser CV-en din å forstå hva du har oppnådd gjennom arbeidskarrieren din. Gjør det enklere å lese disse tallene ved hjelp av sifre. Det vil si at du skriver 30% heller enn tretti prosent. Det forbedrer lesbarheten og sparer plass. Vil du ha tips til hvordan du kan sette tall på verdien din? Vi har noen tips.

Uthev “ferdighetene” dine

Ved å samle opp og skille ut alle de relevante ferdighetene dine i en egen del, kan du være sikker på at den som leser CV-en din vil se de. Du bør fortsatt fremheve ferdighetene dine når du skriver om arbeidserfaringen din, men det skader ikke å skille de ut på denne måten i tillegg – gjerne innledningsvis.

Formateringen må være konsekvent

Mange faller i fella og blir kreative når de prøver å presse all arbeidserfaringen sin inn på én side. Uavhengig av hvor kreativ du bestemmer deg for å være, bør du passe på at formateringen i dokumentet ditt er konsistent. Det vil hjelpe leseren i skummingen av CV-en. Det vil også gjøre det enklere for leseren å finne frem i dokumentet om de vil dobbeltsjekke noe senere.

Legg inn noen pusterom

Det er viktig å legge inn litt luft i CV-en for å gjøre det enklere å skumme. Variasjon i mengden plass mellom avsnitt viser et naturlig skille mellom ulike seksjoner. Det kan også brukes til å understreke betydningen av noe, for eksempel navn eller ferdigheter. Pusterom i teksten gjør det mindre overveldende å ta fatt på dokumentet og gjør det mer innbydende for leseren.

Har du noen andre tips til hvordan man kan gjøre CV-en så enkel å lese som mulig? Fortell oss i kommentarfeltet.

Kilde: The Muse