Ansvar for faglig utvikling på jobb

Bare halvparten av medarbeiderne i Norge får faglig utvikling på jobb, viser vår nye Work Life-undersøkelse. Men hvem er det egentlig som har ansvar for den faglige utviklingen?

I samme undersøkelse er det sju av ti som mener at faglig utvikling er avgjørende for hvor godt de trives på jobben. Det tror vi på. Vi ser helt klare sammenhenger mellom det å få bruke og utvikle sin kompetanse og hvor motiverte medarbeidere er, både fra vår egen jobbhverdag og fra undersøkelser.

Sammenhengen er ekstra tydelig hos kompetansemedarbeidere. Dette er også den gruppen som det er mest krevende å holde på, og som det også er mest kostbart å rekruttere. Det er kamp om de gode medarbeiderne, og vi vet fra tidligere undersøkelser at mangel på faglig utvikling er en viktig årsak til at folk bytter jobb.

Alarmerende
Det er alarmerende når over 50 prosent av de spurte ikke opplever faglig utvikling. Tallene stemmer likevel godt overens med den store engasjementsundersøkelsen ManpowerGroup-selskapet Right Management gjennomførte for noen år siden.  28 000 medarbeidere i 15 ulike land ble spurt om hvor engasjerte og motiverte de var. 50 prosent havnet i kategorien «frakoblet», det vil si at de manglet engasjement både for egen jobb og egen organisasjon, ifølge Erik Næss i Right Management.

Det er i dag stort sett en felles enighet blant forskere om at mellom 70 og 80 prosent av all kompetanse og faglig utvikling finner sted på jobben, gjennom prøving og feiling og at medarbeiderne får prøve seg på nye oppgaver.  Dette betyr at ledere sitter med mye av nøkkelen til hvordan medarbeidere utvikles, gjennom hvordan oppgaver og kunnskap fordeles i selve jobbhverdagen.

Kompetanse for morgendagen
Ofte tildeles jobboppgaver på jobb slik at den som kan oppgaven best får den.  På kort sikt kan dette gi mening, men på lengre sikt kan det være en farlig strategi.  Ledere som planlegger for fremtiden, sørger for å rotere jobber slik at den enkelte medarbeidere får utviklet seg. På sikt fører dette til høyere kompetanseutvikling, økt engasjement, høyere produktivitet og lavere turnover. Man vil oppleve at den at den kortsiktige gevinsten man får ved hele tiden å plassere beste mann på jobben, raskt er tjent inn.

Livslang læring
Livslang læring er viktigere enn noen gang. Arbeidsmarkedet er i stadig endring og stiller nye krav til kompetanse. Medarbeidere må også selv ta ansvar og eierskap for sin egen faglige utvikling, og ikke bare forvente å motta faglige opplegg fra arbeidsgiver. I et slikt perspektiv må medarbeidere vise initiativ, være åpen med leder om framtidsplaner og tørre å vurdere egen kompetanse og ferdigheter.

Mange arbeidsgivere kan komme langt gjennom bedre struktur i den faglige utviklingen som allerede finnes. Å sikre relevant faglig utvikling motiverer medarbeidere og er en investering som gir økonomisk gevinst.

 

Maalfrid Brath
Konsernsjef i ManpowerGroup

 

Bilde: iStock