Andregangsintervjuet – et siste hinder

Det er vanlig at bedrifter som skal ansette bruker flere intervjurunder for å skille klinten fra hveten. Årsaken er å få et så nyansert bilde av kandidaten(e) som mulig og i tillegg få muligheten til å stille de viktigste spørsmålene. Hvordan man skal opptre i disse rundene er ikke nevneverdig annerledes enn tidligere beskrevet i “Hvordan gjøre godt inntrykk på jobbintervju” her på bloggen.

Her er likevel noen viktige punkter som kan være til hjelp når du forbereder deg til ditt andregangsintervju.

Er du fortsatt interessert i jobben?
Sørg for at du har gjort deg opp en mening om at dette er en stilling du kommer til å takke ja til om du får tilbudet. Det er ikke nødvendig å bruke din eller andres tid om det er helt uaktuelt. Man bør da takke høflig nei takk og begrunne dette på en profesjonell måte. Det er viktig at du ikke “brenner noen broer” da man kan møte intervjuer igjen i en ny setting. Samtidig blir ofte betingelser tydeligere i denne fasen. Hvis du er i tvil om du vil ha jobben, er det viktig å utnytte muligheten som ligger i andregangsintervjuet.

Kartlegg bedriften og stillingen ytterligere
Det at du er videre i intervjurundene betyr at du er en interessant kandidat. Men det betyr ikke at du er ferdig med å overbevise. Det er derfor viktig at du har mer info om stillingen og bedriften du søker jobb i enn ved førstegangsintervjuet. Ved å ha forstått visjoner og strategier, og hvordan du kan bidra, kan du lettere overbevise intervjuer om at du er rett person.

Hvilke vilkår har du i dag?
Finn ut når du kan starte, hvilke lønn og goder du har i dag, samt om du skal på ferie eller avvikle permisjon. Dette bør du ha klart for deg slik at du enkelt kan svare på eventuelle spørsmål rundt dette.

Dokumenter og referanser
Etter førstegangsintervjuet begynner alvoret. Hvis du ikke allerede har levert fra deg attester, vitnemål eller andre dokumenter , må du ha det klart nå. Sørg for å innhente alle nødvendige papirer og forsøk å ha dem både elektronisk og i papirform. Referanser bør også kontaktes og informeres på forhånd. Det kan slå veldig feil ut om din referanseperson ikke husker deg eller blir overrasket over at de er oppgitt som din referanse. Velg for øvrig ut relevante referanser.

Møtetidspunkt, møtested og persongalleri
Sørg for å ha orden på hvor og når du skal møte. Det er ikke sikkert det er samme sted som sist. Pass også på at du har oversikt over hvem du skal møte. Det er normalt at bedrifter inviterer flere mennesker til å bistå i senere intervjurunder. Kle deg for øvrig så likt som mulig de du møtte i første intervjurunde.

Notater og spørsmål
Hvis du noterte i førstegangsintervjuet, kan det være nyttig å ta med disse notatene. Har du spørsmål som du ønsker å stille bør du notere disse på samme sted. På denne måten kommer du til bordet forberedt og du glemmer ikke viktige elementer.

HUSK: Intervjuet startet allerede da du startet prosessen i forrige runde. Det pågår også mens du ikke er tilstede fysisk. Tenk på hvordan du ordlegger deg blant folk og hvilken informasjon du deler, for eksempel på sosiale medier. Du vet aldri hvor en potensiell arbeidsgiver leter og/eller befinner seg – det kan være på butikken, restauranten eller på internett.

I intervjusituasjonen
Det førsteinntrykk du allerede har etablert, er umulig å kvitte seg med. MEN, det betyr ikke at du for alltid blir sett på som rak og rank. Sørg for at din presentasjon er så lik som mulig i første intervju og ikke minst formell. Det er lov å ha glimt i øyet, men det er ennå ikke tid for “stand-up” eller andre vittigheter.

Pass på at du ikke endrer forklaringer fra forrige runde, da dette kan bli sett på som vinglete eller lite troverdig. Du kan endre mening – men da bør du informere om dette.

Prat tydelig og med alle som deltar i intervjuet. Det er ofte en stille deltaker som ikke nødvendigvis stiller spørsmål. Sørg for å inkludere alle i samtalen og bruk øyenkontakt.

Om du overrekker dokumenter før eller under intervjuet bør du sørge for at det ser ryddig ut. Det gjelder også referanseliste. Ber de deg om å ettersende noe så gi dem et tidspunkt og overhold fristen.

Vær høflig, dannet og hold deg til temaet. Har du digresjoner og anekdoter er det helt ok, men sørg for at du besvarer spørsmålene som blir stilt.

Den viktigste huskeregelen er å plukke opp igjen tråden fra forrige gang. Det er tid for utdypning og understreking. Du er invitert fordi bedriften har funnet deg interessant og de er ute etter en ressurs. De er ikke ute etter å “ta deg” eller sette deg til veggs.

Vær så ærlig du kan og forsøk å vise ditt sanne, positive ansikt. Din personlighet er oppe til vurdering – erfaring og fagkompetanse er allerede avsjekket.

Lykke til!

Steinar Jonasen-Instefjord
Rådgiver, Manpower

For flere gode tips, se “Slik briljerer du på andregangsintervjuet”  –  Dine Penger.