Derfor kan kroppsspråket ditt påvirke karrieren din

Trodde du kun kompetansen din var avgjørende for hvor vellykket du blir? Kroppsspråket ditt er minst like viktig.

Den amerikanske psykologen Amy Cuddy har undersøkt hvilken betydning kroppsspråk har for innflytelse og karrieresuksess. Ifølge Harvard-professoren er et positivt kroppsspråk langt mer avgjørende for å lykkes i arbeidslivet enn mange tror.

 

Hva er et positivt kroppsspråk?

Et positivt kroppsspråk hjelper deg å kommunisere tydelig med andre mennesker. Passende øyekontakt, engasjement, evne til å lytte og et egnet kroppsspråk som underbygger det du sier, er blant egenskapene som er viktige.

Personer med et positivt kroppsspråk oppfattes, i følge Cuddy, som mer sympatiske, kompetente, mellommenneskelige og overbevisende. Hvis man justerer eget kroppsspråk bevisst, vil det være langt lettere å lykkes i arbeidslivet, mener forskeren.

 

Øker testosteron-nivået

Forskning har vist at et positivt kroppsspråk kan bidra til å øke kroppens testosteron-nivå med opptil 20 prosent. Testosteron har betydning for langt mer enn idrettsprestasjoner. Kroppens nivå påvirker blant annet selvtilliten din, og i hvor stor grad andre oppfatter deg som positiv og autentisk.

 

Reduserer kortisol-nivået

Og et positivt kroppsspråk påvirker ikke bare selvtilliten. Det bidrar også til at kroppens kortisol-nivå reduseres. Kortisol er et stresshormon, som reduserer yteevnen vår og forårsaker negative helseeffekter i kroppen. Forskning viser at et positivt kroppsspråk kan bidra til å redusere kroppens kortisol-nivå med inntil hele 25 prosent. Jo lavere kortisol-nivå, jo lettere er det å beholde fokus, særlig i utfordrende eller stressende situasjoner.

 

En vinn-vinn-situasjon

Høyt testosteron- og lavt kortisol-nivå er en kraftig kombinasjon man ofte finner hos mennesker i maktposisjoner. Og det er ikke uten grunn; sammensetningen gir nemlig de beste forutsetningene for å takle korte tidsfrister, vanskelige avgjørelser og høyt arbeidspress. Gjennom positivt kroppsspråk kan du, i følge Cuddy, påvirke dine egne nivåer, og på den måten bidra til egen karrieresuksess.

 

Fremstå mer sympatisk

Kroppsspråk er avgjørende for hvordan andre oppfatter deg, i like stor grad som toneleie eller hva du faktisk sier. Tilegner du deg et positivt kroppsspråk, gjør du det lettere for andre å like og stole på deg.

 

Bidra til egen suksess

Vi tenker ofte at kroppsspråket vårt er et resultat av holdningen vår, eller hvordan vi har det. Men Cuddy understreker hvordan også nettopp det motsatte er tilfellet; en endring i kroppsspråk fører også til at holdningen og humøret vårt endrer seg.

Vær klar over, og benytt deg av, mulighetene et positivt kroppsspråk gir deg, og legg til rette for egen karrieresuksess!

 

 

Kilde: “How body language trumps IQ”, by Dr. Travis Bradberry.

Bilde: iStock