Viktige vikarer

Maalfrid BrathFagbevegelsen går sterkt ut mot bemanningsbransjen og EUs bemanningsdirektiv. De påstår at vår bransje er en trussel mot norsk arbeidsliv. Realiteten er at vi bidrar til større fleksibilitet.

EU-direktivet for bemanningsforetak vil føre til lovfesting av det prinsippet Manpower har søkt å etterleve i våre 46 år i Norge: At innleide medarbeidere fra bemanningsforetak skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som vedkommende ville hatt som direkte midlertidig ansatt hos innleier.

I Norge fungerer prinsippet om lik lønn for likt arbeid – gitt like kvalifikasjoner og ansvar – utmerket. Utleide medarbeidere fra bemanningsforetak vil både ha et stillingsvern gjennom sine arbeidsavtaler og en lovfestet rett til lønn og arbeidsvilkår på linje med innleiers ansatte.

Som en ekstra bonus har en ansatt hos oss sin egen jobb-coach som lever av å skaffe våre ansatte nye oppdrag så snart det foregående tar slutt. Vi vet at det er behov for midlertidig arbeidskraft i et velfungerende arbeidsmarked, i prosjekter, ved arbeidstopper og i vikariater for ansatte i permisjon eller ved sykdom. Arbeidsmarkedet krever fleksibilitet. Det er bra for alle om dette kan løses ved å bruke ansatte i bemanningsforetak som jobber under ryddige og sikre forhold.

Alternativet er midlertidige ansettelser direkte på arbeidsplassen, noe som vil føre til langt svakere trygghet og dårligere muligheter i fremtiden for den ansatte.

Det finnes useriøse aktører blant bemanningsselskapene, som i andre bransjer. Men useriøse aktører må ikke føre til nedleggelse av hele næringen. Vi vil mer enn gjerne samarbeide med myndigheter, fagbevegelse og arbeidsgiverorganisasjoner for å hindre uverdige forhold for innleid arbeidskraft. Det vanlige grepet fra samfunnet er å samarbeide med seriøse aktører i en næring, og dermed sikre at regler og rammevilkår vil gjøre det vanskelig for «jukserne» å bedrive sin virksomhet.

Bransjen har nå vedtatt å teste ut en sertifiseringsordning, der selskapenes etterlevelse av arbeidsmiljøloven revideres. Målet er å sikre ansatte i vår bransje de samme rettigheter etter lover og regler som ansatte i andre bransjer. Tiltaket ble enstemmig vedtatt på siste årsmøte av alle medlemsbedrifter i Bemanningsbransjen i NHO Service.

Vi er på vei inn i et arbeidsmarked i Norge der det vil bli mangel på arbeidskraft i stadig flere bransjer og yrkeskategorier. Dette gjør at det er økonomisk nødvendig for oss å sikre medarbeiderne gode lønns- og arbeidsvilkår, for på den måten å være en attraktiv arbeidsgiver i det fremtidige arbeidsmarkedet.

 

Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge

11 kommentarer

 1. Robert M.

  Når vil dette forslaget eventuelt bli aktivt i Norge? Er selvfølgelig enig i dette. Vi gjør lik jobb, kanskje noen ganger bedre, og gjør oss fult fortjent til lik lønn.

  gode nyheter ja 🙂

 2. Trygve

  Hei.

  Vil direktivet ha noen innvirkning på oppdragslengde? Eller vil det fortsatt være lovlig å være ansatt for en uke om gangen?

  1. Thor Simonsen

   Hei,
   Nei, EU-direktivet vil ikke ha noen direkte innvirkning på oppdragslengden i bemanningsforetak. Direktivet regulerer kun lønns- og arbeidsvilkår når man først er i jobb for et bemanningsforetak.

   Mvh

   Thor Simonsen
   HR direktør/ManpowerGroup

 3. jørn gisle

  Når dette skal være så bra og du jobber under et bemannings byrå, der du i praksis egentlig ikke er garantert jobb etter endt oppdrag,, og derav ingen inntekt. Hva skal du leve av ? Med hus, familie og bil, dagpenger og sosial kontor dekker ikke dette. Men prøv å gå i banken å søke om lån til bolig og si at du jobber under et bemannings byrå. Svaret blir Nei NEI OG ATTER NEI.

 4. marx

  For et eventyr av et blogginnlegg. Det som vil skje er ikke at vikarer vil oppnå samme lønn som fast ansatte, men at fast ansatte vil få like dårlige lønnsvilkår som vikarer !

  Alle vet at vikarbyråer betaler et absolutt minimum. I min bransje er laveste tarifflønn ca 180 kr. timen, men de aller fleste har lokale tillegg som typisk gir 20-60 kr mer i timelønn. Vi har ofte innleid personell, og alle forteller den samme historien, at deres lønn er langt under vår.

  I et stramt arbeidsmarked vil man lett kunne få en situasjon hvor lønn blir et konkuransemiddel og lav lønn en forutsetning for f.eks. å vinne anbud. Og man kan jo gjette hvem som vinner den konkuransen, såkalt race to the bottom.

  Dere er en kreftsvulst i arbeidslivet, så enkelt er det.

 5. Sveinung

  Målet med direktivet er å ANERKJENNE vikararbeid på lik linje med virksomheter som har faste ansettelser dvs det betyr MER inn/utleie av arbeidskraft – ikke reelle vikarer for de som er svangerskapsperm eller er langtidssyke. I tillegg er målet med direktivet å UTVIKLE FLEKSIBLE LØSNINGER I ARBEIDSMARKLEDET. Det betyr på arbeidsgivernes premisser. Likebehandlingsprinsippet blir innført for nettopp å bøte på skader den økte inn/utleie direktivet innebefatter. Vi kan vedta likebehandlingsprinsippet uten å innføre Vikarbyrådirektivet som nettopp har som mål å øke inn/utleie av arbeidskraft.
  Martin Kolberg hevder at direktivet er et “minimumsdirektiv”. Dette er tøv. Hvilket støttes av Professor Stein Evju. Direktivet skal forby restriksjoner og forbud som hindrer fri flyt av “vikarer” eller rettere sagt utleie av arbeidskraft. Du kan ha restriksjoner, men dette må begrunnes i tvingende allmenne hensyn for å bruke EU-terminologi. Igjen; det vil være EFTA-domstolen som vil bestemme om innleiebestemmelser fra leiefirmaer/vikarbyråer i Arbeidsmiljøloven er restriktive. Nå har LO tapt i EFTA-domstolen på viktige områder angående allmenngjøring i verkstedsbransjen. Dette trudde ingen var mulig. Heller ikke LO-jurister. EU/EØS er en dynamisk. Du veit ALDRI hva EU/EFTA-domstolen finner. Poenget for oss i bygningsbransjen er at ulovlig innleie har eksplodert. Vikarbyrådirektivet betyr MER innleie. Martin Kollberg: Det er MANGE byggeprosjekter som ledes av entreprenører uten egne ansatte håndtverkere. Martin: Hvordan skal likebehandlingsprinsippet praktiseres her? Du veit svaret. Veldig vanskelig.
  PS. “Ansatte” i bemanningsbransjen får ikke lån i bank. Det blir det lite bolig av.

  Sakset fra VG.no
  Boye Ullmann sitt innlegg.

  1. ManpowerGroup Norge

   Takk for dine synspunkter. Dette viser tydelig de ulike synspunktene i saken. Vårt syn står beskrevet i innlegget over. Blir spennende å se hva utfallet av diskusjonen blir.

   Hilsen
   ManpowerGroup