Slik takler du hersketeknikker

Manpower-logo

Blir du utsatt for slike teknikker har du mye å tjene på å gjennomskue og overvinne knepene. Avslør teknikkene og ta kontroll over din egen arbeidshverdag!

Hersketeknikker brukes til å få makt. Ved å få deg til å føle deg utilpass kan hersketeknikker vippe selv den beste av pinnen. De aller fleste av oss ønsker å bidra til godt arbeidsmiljø. Likevel benytter mange seg av hersketeknikker både privat og i jobbsammenheng, noe som kan bidra til å forsure arbeidsmiljøet.

Sosialpsykolog og politiker Berit Ås var blant de første til å diskutere og lage en liste over ulike typer maktbaserte hersketeknikker. Disse var basert på hennes opplevelser av å bli oversett og motta unødvendige bemerkninger fra mannlige kollegaer på Stortinget på 1970-tallet. Men selv om tidene har forandret seg siden den gang, er hersketeknikker stadig et aktuelt tema.

Motivasjonen eller incentivet bak hersketeknikker varierer. Det samme gjelder metoden man velger. Både språk og kroppsspråk kan benyttes. Det samme gjelder stillhet, tilstedeværelse eller fravær. Hersketeknikker søker som regel enten å latterliggjøre, utestenge, usynliggjøre, generalisere, eller å skape konflikt eller skyldfølelse. Det store spriket i uttrykksformer kan gjøre dem vanskelige å forholde seg til. For hvordan håndterer du kolleger du opplever at behandler deg urimelig?

DypdykkSlik kommuniserer du bedre med kollegaene dine

Hev deg over det

Klarer du å ignorere spydige eller frekke bemerkninger er dette en god strategi. Responderer du på en nøktern og saklig måte, som signaliserer at teknikken har liten effekt på deg, fremstår du raskt som upåvirkelig. Upåvirkelig er ensbetydende med uangripelig for en kollega som bruker skitne triks for å vinne fram.

Angrep er ikke alltid beste forsvar

Dersom forsøkene dine på å gjøre deg selv uangripelig ikke fører fram, må du derimot endre på noe. Kollegene og arbeidshverdagen din vil ikke endre seg automatisk. Ett alternativ er å svare med samme mynt og selv benytte deg av liknende teknikker. Klarer du derimot å unngå å synke til deres nivå er dette det beste.

Vedkjenn problemet

Det mest krevende alternativet er å ta opp problemet. Du kan enten ta en samtale med den det gjelder på tomannshånd, eller du kan adressere at du opplever hersketeknikker i plenum under et fellesmøte. Selv om noen fort kan bli defensive under en slik samtale, vil kollegene dine sannsynligvis oppleve deg som profesjonell og faglig dyktig, så lenge du tar opp problemstillingen på en saklig måte.

Det er også verdt å være klar over at de som benytter hersketeknikker på arbeidsplassen kanskje ikke er klar over det selv. Kollegene dine vet kanskje ikke hvordan enkelte kommentarer eller bemerkninger oppleves for deg, og hvilken effekt de kan ha. Mange har heller ikke full kontroll over hvilke signaler deres tale, tonefall og kroppsspråk sender. Skal du ta opp problemet bør du derfor forberede deg, slik at du er i stand til å fremstille konkrete episoder eller situasjoner på en objektiv måte. Fortell at det stjeler energi som du ellers kunne utnyttet bedre i forbindelse med en annen arbeidsoppgave. Klarer du å gjennomføre en slik samtale vil du både oppleve det som en personlig seier og i tillegg få en mer harmonisk arbeidshverdag som resultat.

DypdykkSlik blir du bedre til å samarbeide

Ikke gå fra forstanden

Du kan aldri vite om en hersketeknikk blir brukt bevisst. Derfor kan det å eksplisitt anklage noen for å benytte seg av slike teknikker oppleves som en hersketeknikk i seg selv. Skal du adressere problemet er det derfor viktig at du sørger for å ta det opp på rasjonell og forstandig måte. Sannsynligheten er stor for at resultatet vil bli at vanskelige kolleger tilpasser sin atferd. I tillegg at det fører til et bedre og mer dynamisk arbeidsmiljø for alle. Får du bukt med hersketeknikkene på arbeidsplassen er det til fordel for dere alle.

Vil du vite mer? Les flere tips til jobbsøking- og intervjuprosessen på arbeidsom.no