Tre grep for å samarbeide bedre med andre

Å samarbeide godt med andre mennesker er en kunst. Hvis dere ikke går godt overens, kan ting fort stokke seg. Vi har noen strategier som du kan bruke for å samarbeide bedre med dine kolleger.

Sett deg inn i andres situasjon

De fleste har enkelte kolleger de ikke går like godt overens med. Å måtte forholde seg til slike kolleger kan i seg selv være irriterende. Du har mye å tjene på å ikke la deg irritere. Prøv på følgende: Forestill deg hvordan du selv ville følt deg om du var i deres posisjon. Hvorfor tror du de oppfører seg som de gjør? Det vil gjøre det enklere for deg å forstå hvorfor de gjør som de gjør, og kan gjøre det enklere å samarbeide med vedkommende.

Si at en prosjektleder plutselig vil at du skal levere noe tidligere enn dere hadde avtalt. Hvis prosjektlederen din i tillegg blir frustrert når du sier at det ikke går, bør du ta deg et øyeblikk til å forstå hvorfor. Kanskje er de presset av en kunde eller en mellomleder? Da ville nok du også vært stresset. Anerkjenn hva den andre parten føler, ved for eksempel å si «Jeg skjønner at dette er skuffende for deg» eller «Jeg beklager om dette skaper problemer for deg». I de fleste tilfeller vil dette ta brodden av en situasjon som kunne blitt en konflikt. I stedet vil det bygge en forståelse mellom deg og prosjektlederen din.

Vær tydelig

Hvis et samarbeidsforhold surner, er det fort gjort at man strekker seg lenger enn man burde for å gjøre stemningen bedre. Det går ofte på bekostning av dine egne behov, følelser og kapasitet. I stedet bør du bruke følgende tilnærming til samarbeidspartneren(e) dine, for å skape en endring. Beskriv tre ting: Forandringen du ønsker, hvorfor den nåværende situasjonen ikke fungerer og hvorfor ditt alternativ er bedre.

Se for deg at du får tilbakemelding på noe du har gjort fra samarbeidspartneren din. Tilbakemeldingen er imidlertid lite konstruktiv og irrelevant. Da må du være tydelig tilbake. Du kan for eksempel si «Jeg vil gjerne at vi skal være mer profesjonelle. Jeg foretrekker at du gir meg en mer spesifikk tilbakemelding på hva som ikke er bra. Det kan hjelpe meg å levere det du vil ha».

Det kan være skummelt å være såpass tydelig med samarbeidspartnere dine, men det vil sannsynligvis gjøre arbeidsforholdene dine sterkere og mer ærlig. Du vil også bygge din egen selvfølelse når du øver deg på å sette grenser for andre.

Sett grenser

De fleste har en impuls til å si «ja» når noen ber dem om noe. Vi har en trang til å gjøre folk fornøyd! Det betyr at noe av det viktigste vi må lære oss i samarbeidsforhold, er grensesetting. Du trenger ikke alltid en grunn eller en alternativ løsning. Nei betyr nei.

Å si nei er noe man øver seg i over tid, men du kan også ta noen proaktive grep for å ikke komme skjevt ut fra starten. I nye samarbeidsforhold bør du forventningsstyre og sette grenser fra starten av. Det vil hjelpe deg med å unngå irriterende eller ubehagelige situasjoner. Du må rett og slett «lære opp» de rundt deg i hvordan du fortrekker å jobbe.

Her er folk forskjellige. Noen synes det er greit å sjekke e-post i helgene, andre synes ikke det. Noen vil svare på e-post med en gang, mens andre trenger litt pusterom. Du bør heller på ingen måte si nei til alle forespørslene fra sjefen din, eller sette urealistiske grenser ovenfor dine medarbeidere. Innimellom må du regne med å møte andre på halvveien. Du skal imidlertid slippe å imøtekomme andre hele tiden – i hvert fall hvis det går på bekostning av deg selv.

Har du noen andre tips til hvordan man kan gjøre samarbeidet med andre enklere? Fortell oss i kommentarfeltet!

Kilde: The Muse