Jobber du i IT? Disse myke ferdighetene bør du beherske

Manpower-logo

Tekniske ferdigheter er ikke lenger alene nok for å bygge en karriere innen IT.

Før skaffet vi oss en utdanning innen et bestemt emne eller felt, og levde på den statiske kunnskapen gjennom et langt karriereliv. Den tiden er over. Måten vi jobber på er i endring. Det krever en større grad av tilpasningsdyktighet og omstillingsevne fra arbeidstakere gjennom hele arbeidslivet. Tekniske ferdigheter er ikke lenger alene nok for å bygge en karriere innen IT.

I dagens arbeidsmarked er myke ferdigheter like viktige som hard, funksjonell kompetanse. I jakten på arbeidstakere setter arbeidsgivere en høy verdi på en kandidats myke ferdigheter. Hvis du vil skille deg ut i ditt neste jobbintervju og i karrieren din på lengre sikt, vet vi hvilke ferdigheter du bør beherske.

1. Kommunikasjonsevner
Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, er en av de viktigste myke ferdighetene du kan beherske, uavhengig av bransje. Innen IT er imidlertid god kommunikasjon spesielt viktig, fordi det vil hjelpe deg å kommunisere med ikke-teknologer i organisasjonen din. Det kan for eksempel gjøre det enklere å formidle forretningsmessig verdi av et IT-prosjekt, som kan sikre deg støtte fra viktige beslutningstakere på jobben.

2. Organisasjonsbygger
Dagens arbeidsplasser holder som regel et høyt tempo. Det krever at arbeidstakere må jobbe mer selvstendig og sørge for egen fremdrift. Evnen til selvledelse er derfor en myk ferdighet som mange arbeidsgivere ser etter. Evnen til å jobbe produktivt, sikre at tidsfrister overholdes, beherske egen tidsstyring og prioritering av arbeidsoppgaver er derfor noe du bør beherske.

3. Serviceinnstilling
God serviceinnstilling, både overfor kunder og kollegaer, forbedrer både ditt eget og bedriftens omdømme. Målet med god service er å bygge tillit hos de du jobber for og med. IT er som regel en integrert del av virksomheten. Det betyr at alle nivåer og avdelinger i organisasjonen er avhengig av din kunnskap om systemer, data og prosesser. Hvis du ønsker en langsiktig karriere innen IT, er derfor serviceinnstilling svært viktig.

4. Problemløsing
Det oppstår ofte problemer innen IT, og de er som regel knyttet til forretningssystemer, data eller prosesser. Det skal ikke mye til for at et IT-problem har en betydelig innvirkning på bunnlinjen. Evnen til å raskt identifisere et problem, kartlegge mulige løsninger og deretter implementere en løsning er derfor viktig. Denne ferdigheten er grunnleggende innen IT, særlig gitt det økende antallet sikkerhetstrusler.

5. Samarbeidsevner
Evnen til samarbeid er også en avgjørende myk ferdighet. Du må klare å samarbeide med enkeltpersoner i teamet ditt, andre ikke-teknologer i selskapet ditt og eksterne interessenter. Gode samarbeidsevner kan sikre at en oppgave eller et prosjekt gjennomføres effektivt og vellykket. Med godt samarbeid blir også jobben enklere; arbeidet blir gjort raskere, viktig kunnskap deles mer effektivt, flere løsninger identifiseres og gode relasjoner bygges.

6. Ledelse
Å være leder handler ikke bare om å sikre at en virksomhet oppfyller sine økonomiske mål. Lederskap handler også om å være proaktiv i å finne nye og bedre måter å jobbe på. Det handler om å ta kontroll og ta avgjørelser. Det er ikke bare de som sitter øverst i en virksomhet som bør ha gode lederegenskaper. Evnen til å utvikle og motivere medarbeidere og team er viktig uansett nivå eller ansiennitet.

Hvis du behersker en blanding av disse myke ferdighetene i tillegg til dine tekniske ferdigheter, vil du bli en svært attraktiv kandidat i arbeidsmarkedet. Det er også verdt å huske at du aldri er ferdig utlært. Nøkkelen til langsiktig suksess i et arbeidsmarked i endring er din evne til å utvikle deg selv. Hvis du er omstillingsdyktig og villig til å lære, vil du fortsette å være en attraktiv kandidat gjennom et langt arbeidsliv.

Har du noen flere tips til hvilke myke ferdigheter en arbeidstaker, spesielt innen IT, bør beherske? Fortell oss i kommentarfeltet!