Invester i sjefen din

Nyttige tips: Seniorkonsulent og tidligere HR-direktør i Manpower, Thor Simonsen, mener det er viktig å investere i sine ledere.

Har du den lederen du ønsker deg? Du gjør lurt i å ta ansvar for at lederen din er en best mulig sjef. Det har nemlig større betydning for arbeidshverdagen din enn du kanskje tenker over. 

De fleste av oss er glad i å skryte av barn, kjærester, hjem og jobb. Derfor gjør vi gjerne en ekstra innsats for å forsikre oss om at vi lykkes på disse områdene. Vi utdanner oss, både formelt og uformelt, for å sikre oss en jobb vi vil trives med. Men legger du noe av den samme innsatsen i å sørge for at du har en god leder?

Å være leder kan være utfordrende på flere plan. Man skal motivere og inspirere sine ansatte, samtidig som bedriftens lønnsomhet og effektivitet er viktige aspekter.  Skal sjefen din ha mulighet til å være en best mulig leder for deg, er han eller hun avhengig av tilbakemelding fra deg.

Dialog er gull verdt

Har du hørt ordtaket ”som man reder så ligger man”? Uttrykket gjør seg nemlig gjeldende i denne sammenheng. Gjør du en liten ekstrainnsats for at sjefen din skal være en god leder for deg får du samtidig en mer harmonisk arbeidshverdag selv. Er du misfornøyd uten å si fra er sannsynligheten for at situasjonen endrer seg liten. Men hvordan bør du gå frem? Begynn med å finne ut hva du ønsker deg, hva som er avgjørende for at du skal lykkes og trives på jobb.

Å skulle formidle ønskene sine videre oppleves nok for mange som krevende. Å tørre å stille krav til en overordnet kan kanskje føles litt omvendt eller feil. Husk at sjefen din er minst like avhengig av at du lykkes i jobben din som du selv er. En av de viktigste arbeidsoppgavene en leder har, er å sørge for at bedriftens ressurser blir brukt på den mest effektive og hensiktsmessige måten. Effektivitet er nært knyttet opp mot trivsel.

Gi konkrete tilbakemeldinger

Sørg for å gi lederen din tilbakemelding på hva som fungerer godt for deg og hva du ønsker mer eller mindre av ved hans eller hennes måte å lede. En fin arena for en slik samtale vil for eksempel være en medarbeidersamtale. Synes du det virker skremmende å ta det opp på tomannshånd, kan du ta benytte anledningen ved bedriftens lederundersøkelse, dersom din arbeidsplass utfører denne typen undersøkelse. Da vil du kunne ta opp innvendingene dine anonymt. Ulempen med en anonym besvarelse er selvfølgelig at du og kollegene dine kanskje har ulike oppfatninger og ønsker, noe som i så fall gjør anonymitet til en ulempe, fordi sjefen din da ikke vet hvem som etterspør hva.

Uavhengig av fremgangsmåten du velger vil en dyktig sjef være åpen for tilbakemeldingen din, og ta den til seg på en lyttende og respektfull måte. Dialog er viktig om du ønsker at å gi sjefen din mulighet til å være en best mulig leder for akkurat deg.

Lykke til!