Hvor ser du deg selv om fem år?

Manpower-logo

De færreste vet med sikkerhet hvordan karrieren deres vil utarte seg. Her er noen tips for hvordan du kan svare på det i et jobbintervju.

Hvorfor blir dette spørsmålet stilt?

«Hvor ser du deg selv om fem år?» er et spørsmål som ofte blir stilt i et jobbintervju. Noen synes det kan være vanskelig å svare på dette da man vil virke interessert i jobben, samtidig vise seg som en trofast medarbeider i tillegg til å ha ambisjoner og mål for fremtiden.

– Spørsmålet blir stilt for å synliggjøre ambisjonsnivået til kandidaten og for å avstemme om man har gjort seg noen refleksjoner rundt sin karriere. Det kan også være en måte  å sjekke om man har tenkt kontinuitet inn mot eventuell ny arbeidsgiver, forteller Steinar Jonasen Instefjord, seniorrådgiver i Experis.

Hva er et godt svar?

«Hvor ser du deg selv om fem år?» – Er et veldig direkte spørsmål som tester din motivasjon for å jobbe i organisasjonen. Hensikten med spørsmålet er å få en indikasjon på om du vil være i bedriften ett års tid eller om du ser for deg en lengre periode. Svaret man gir er også med på å indikere om  du sette deg mål og om du har en karriereplan.

Gode svar vil ofte være at man fokuserer på bidrag inn i bedriften, sammen med en faglig og personlig utvikling.
– Jeg mener at man alltid bør gjøre seg noen tanker på dette området – og valget kan være «nåværende status» eller ønske om endring i fremtiden. Om man er på samme sted eller i samme selskap, behøver ikke være riktig eller galt, sier Instefjord.
– I noen tilfeller skal man videre til andre bedrifter grunnet prosjektansettelser, manglende muligheter internt, geografiske hindringer eller andre årsaker.

Hvorfor er dette et viktig spørsmål?

«Hvor ser du deg selv om fem år?» – Er et viktig spørsmål for å matche et eventuelt ambisjonsnivå mellom kandidat og bedrift. En kandidat som trives med utvikling og fremdrift, vil trolig ikke trives i et reaktivt arbeidsmiljø uten karriere- og utviklingmuligheter..
– Det er allikevel ingen ting galt med å innhente erfaring fra ulike bedrifter eller bransjer, og planer kan endres av utallige ulike faktorer. Det viktigste er å ha gjort seg noen tanker om hva man vil og hva man ønsker å oppnå, påpeker Instefjord