Hvordan rigger du organisasjonen din for digital transformasjon?

Tre avgjørende faktorer må være på plass for at organisasjonen din skal lykkes med en digital transformasjon.

Digital transformasjon krever mer enn ny teknologi. For å lykkes er virksomhetens HR-strategi avgjørende. En vellykket transformasjon er nemlig avhengig av arbeidskraften som organisasjonen har til rådighet.

For å lykkes med en digital transformasjon, bør din organisasjon gjøre følgende tre grep:

1. Ansett lærevillige og tilpasningsdyktige mennesker

Arbeidstakere med nisjeferdigheter innen IT vokser ikke på trær. Teknologien utvikler seg i et raskt tempo. Det gjør at gapet mellom tilgjengelig kompetanse og kompetansen som kreves for å møte teknologiske og forretningsmessige krav øker. Som arbeidsgiver bør du derfor fokusere mindre på hva kandidatene allerede kan og mer på deres evne og villighet til å lære og utvikle seg. Det vil sørge for at IT-kompetansen i din virksomhet vil være så oppdatert som mulig til enhver tid.

2. Utvikle eksisterende arbeidstakere

I tillegg til å ansette lærevillige og tilpasningsdyktige kandidater, bør arbeidsgivere bygge en kultur for utvikling innad i organisasjonen. De ansatte må ha muligheten til å utvikle seg i takt med at organisasjonens forretningsmessige behov endres. Det gjelder spesielt i lys av endringer som følger av den teknologiske utviklingen. Arbeidstakerne må få muligheten til å tilegne seg nye ferdighetssett gjennom opplæring og opplevelser. Det vil hjelpe både ansatte og organisasjonen til å holde tritt med de nyeste kravene, og samtidig øke produktiviteten og moralen.

Arbeidsgiver bør også kartlegge ferdighetene til sine eksisterende arbeidstakere og finne de med overførbare ferdighetssett. Ved å se disse i sammenheng med forretningsområdene i virksomheten der det vil bli behov for nye og annerledes ferdigheter, vil arbeidsgiver ha muligheten til å plassere eksisterende arbeidstakere i nye roller etter hvert som de oppstår.

3. Bygg digitale ledere

Gapet mellom tradisjonell ledelsesteori og det som kreves for å lykkes i en digital tidsalder øker. For å sikre fremdrift i transformasjonsprosessen, bør bedrifter derfor utvikle digitale ledere. Disse kjennetegnes ikke nødvendigvis av ung alder, men ved at de klarer å kombinere tradisjonelle ledelsesverdier med nye. Mange bedrifter benytter seg av 80/20-regelen i utviklingen av eksisterende og potensielle ledere. 80/20-regelen innebærer at 80 prosent av lederes kompetanse er tradisjonelle lederegenskaper de har utviklet gjennom karrieren. De siste 20 prosentene består av evner som er viktige for moderne ledere, for eksempel evnen til å stimulere til læring i en organisasjon, øke effektivitet og ytelse, samt dyrkingen av en innovasjonskultur internt. Gjennom egne utviklingsprogram kan eksisterende og potensielle ledere trenes i disse evnene.

For å lykkes med en digital transformasjon, bør virksomheter implementere disse grepene i sin HR-strategi. Det vil føre til økt engasjement, mer variert samarbeid og en bedre utveksling av informasjon. Det vil også oppmuntre til mer læring og større kreativitet i organisasjonen.

Har du noen flere tips til hva en virksomhet bør gjøre for å lykkes med sin digitale transformasjon? Fortell oss i kommentarfeltet!