Vurderer du å bytte beite?

Woman in he office looking out the window.

Besteforeldregenerasjonen vår strakk seg etter gullklokka. Etterhvert har arbeidstakere blitt mer utro. Vi bytter beite i stadig hurtigere tempo. Hvordan vet du at tiden er inne for en ny jobb?

I november 2016 gjennomførte ManpowerGroup en jobbskifteundersøkelse i Norge. Undersøkelsen viste at nesten halvparten av norske arbeidstakere har et perspektiv på mindre enn fem år. Det vil si at de forventer å være i sin nåværende stilling i mindre enn fem år. Blant de spurte under 30 år med heltidsjobb, hadde 66 prosent et kortere tidsperspektiv enn fem år. Hele seks av ti søkte enten aktivt på ny jobb, eller var åpne for jobbtilbud.

Det er flere grunner til å bytte jobb. Her er noen ting du bør vurdere når du skal bestemme deg for å bli, eller å bytte beite.

Hvorfor skal du bytte beite?

• Du vil ha bedre lønn.
• Du vil ha bedre og mer spennende arbeidsoppgaver.
• Du vil ha bedre muligheter for faglig utvikling.
• Du vil ha en annen stillingstittel.
• Du vil ha mer ansvar.
• Du vil bygge nettverk.
• Du gruer deg til å gå på jobb.
• Du har ikke et sosialt miljø på jobb.

Hvorfor skal du bli i jobben?

• Arbeidsplassen anerkjenner og verdsetter arbeidet ditt.
• Du har et godt rykte.
• Du har hyggelig kolleger og trives på jobb.
• Du følger en definert karrierevei.
• Du setter pris på påskjønnelsene.
• Det er mulighet for forfremmelse.
• Selskapet er på vei oppover.

Å undersøke muligheten for å skifte beite kan være positivt for karrieren din. Hvis du finner en jobb du heller vil ha, kan det være riktig av deg å bytte. Om du velger å bli i din nåværende jobb, vil det det aktive karrierevalget kunne styrke motivasjonen din. Du jobber ikke der du jobber fordi du må, men fordi du valgte det over noe annet.

Det er alltid fordeler og ulemper ved å bytte jobb. Til syvende og sist må du bestemme hva du vil selv, men forhåpentligvis kan denne listen veilede deg. Du bør uansett alltid ha en oppdatert CV på lur. Du vet aldri hva som vil skje!

Har du noen tips til hva man bør tenke når man vurderer å bytte beite? Gi oss tilbakemelding i kommentarfeltet!

Hvis du har bestemt deg for å bytte jobb, kan våre 20 tips for et godt jobbintervju være nyttig.

Kilde: Jill Kempka