Hva betyr Big Data for din rekrutteringsstrategi?

Skal din bedrift utnytte det kommersielle potensialet i Big Data, er det noen grep du bør ta for å tiltrekke, engasjere og beholde de kandidatene som trengs for å realisere målet.

Forretningsstrategi og rekrutteringsstrategi bør alltid samsvare. I utviklingen av en rekrutteringsstrategi for å sikre riktig og viktig kompetanse på Big Data, er det fire hensyn du bør ta:

1. Ha konkurransedyktige vilkår

Siden etterspørselen etter Big Data-kompetanse øker, må bedrifter konkurrere mer på lønn og andre vilkår. Selv om antallet kvalifiserte kandidater møter etterspørselen akkurat nå, vil ikke det nødvendigvis vare. Etter hvert som flere bransjer utvikler seg og flere selskaper integrerer bruken av Big Data i sine forretningsmodeller, må bedrifter følge med på arbeidsmarkedet for å sikre at de tilbyr de beste vilkårene.

2. Bruk konsulenter

Selv om flere bedrifter foretrekker å ansette kandidater med kompetanse på Big Data, kan likevel midlertidige konsulenter ha verdi. Fagfeltet beveger seg raskt og linjene mellom de ulike tekniske disipliner innen Big Data er fortsatt utydelige. Tempoet krever at Big Data-fagfolk kan omstille seg raskt og diversifisere til nye områder og dette behovet vil trolig øke i årene som kommer. I slike tilfeller kan konsulenter være en god støtte i utviklingen av eksisterende Big Data-fagfolk i bedriften. Slik kan du sikre at dine ansatte har oppdaterte ferdigheter og kunnskap, uten å ansette nye.

3. Rekrutter bredt

«Data scientists» er som regel assosiert med Big Data-fagområdet. De er de nye rockestjernene i teknologisektoren og statusen deres er delvis knyttet til suksessen til datastyrte selskaper som Google, Amazon og Netflix. Big Data-området er imidlertid også forbundet med mange andre ferdigheter, som Matlab, SAS og Hadoop, samt generelle programmeringsspråk som C, C++, Python og Java. Det finnes også flere viktige administrative roller som støtter infrastrukturen til Big Data og verktøyene som kjøres. Når en bedrift planlegger for en langsiktig Big Data-satsing, er det viktig at rekrutteringsstrategien ser etter kandidater som til sammen besitter alle disse ferdighetene. Fokuset bør ikke bare være på «data scientists».

4. Tenk langsiktig

For noen bedrifter har Big Data vært et nødvendig onde. De har gjort de investeringene som kreves av lovverk som GDPR, men de har til gode å se hvordan de kan tjene noe på det. Selv om de sliter med å se potensialet nå, har investeringene i arbeidsstokken likevel vært viktige. Muligheten til å bedre behandle, sikre og administrere data kan gi flere konkurransefordeler. Nøkkelen til å realisere dette potensialet er langsiktige og konsekvente investeringer, samt en gjennomtenkt rekrutteringsstrategi.

Har du noen flere tips til hva Big Data bør bety for rekrutteringsstrategier? Fortell oss i kommentarfeltet!