Hvordan forberede seg til jobbintervju? (Del 2)

Manpower-logo

Dette er del 2 av våre ti tips til hvordan du kan gå frem når du forbereder deg til et jobbintervju. Våre første fem tips kan du lese her.

Hvis du forbereder deg godt, viser du interesse og entusiasme for jobben. Det viser også at du er profesjonell og grundig. Intervjueren ser etter alle disse egenskapene i sine kandidater.

Les stillingsannonsen godt

Pass på at du har lest og forstått stillingsbeskrivelsen og -kravene før intervjuet. Arbeidsgiveren og intervjueren ser etter en som oppfyller alle krav til rollen og som passer inn i arbeidsmiljøet. Alt du sier i intervjuet må derfor underbygge dette inntrykket. Du vil bli overrasket over hvor mange som glemmer å sette seg godt inn i stillingsbeskrivelsen. Det er dumt å spenne ben på seg selv!

Nyheter og nylige hendelser

Det er viktig at du er oppdatert om hva som nylig har skjedd rundt selskapet. En fersk nyhetshistorie kan være noe intervjueren tar opp i intervjuet. Hvis du ikke er kjent med saken, vil det være et minus i margen. Det vil være et åpenbart tegn på at du ikke har forberedt deg godt nok til intervjuet. Mange selskaper har en egen fane på nettsiden sin der de legger ut nyheter om selskapet. Det kan være et lurt sted å begynne researchen. Deretter kan du søke på bedriftsnavnet i Google News.

Det er også viktig å undersøke om noe har skjedd i bransjen som vil påvirke selskapet eller stillingen du søker på. Du må vise at du har reflektert rundt konsekvensene en slik endring kan få.

Konkurrenter

Du bør vise at du har en god forståelse av hvem som er selskapets hovedkonkurrenter og hvorfor. Det viser at du er interessert i selskapet og hvordan de gjør det i markedet. Du bør også være i stand til å diskutere konkurrentens produkter og/eller tjenester, og sammenligne disse med selskapets.

Industri- og bransjeinformasjon

I tillegg til å se på konkurrenter, bør du se på bransjen som helhet for å få en bedre forståelse av hvordan den fungerer. Det vil også gi deg innblikk i bransjetrender. Det viser at du har gjort bred research og bygger oppunder inntrykket av at du er genuint interessert i stillingen. Dine fremtidige kolleger kjenner allerede bransjen godt. Det er viktig å vise at du er klar for å bli en av dem.

Årsrapporter og økonomi

Alle norske selskaper må levere årsregnskapet sitt til Brønnøysundregisteret. Det betyr at du kan finne informasjon om hvordan det går med selskapets økonomi ved å søke opp selskapet på www.proff.no. Mange selskaper legger også ut informasjon om hvordan det går med selskapet på sine hjemmesider, gjennom årsrapporter og andre rapporter. Disse er svært gode kilder til informasjon før du skal i et jobbintervju. Denne informasjonen kan vise hvordan selskapet gjør det, og kan indikere om de har gjennomført eller planlegger nedskjæringer. En årsrapport kan også gi deg en pekepinn på hvilke fremtidige planer selskapet har.

De overnevnte tipsene vil også gi deg innblikk i kjerneverdiene til selskapet. Det vil hjelpe deg med å avgjøre om selskapet er riktig for deg. Når du forbereder deg på denne måten, vil du bli klar for alle typer spørsmål i intervjuet – både om deg selv og om selskapet.

Har du noen andre tips til hva man bør forberede før et jobbintervju? Fortell oss i kommentarfeltet!

Kilde: The Guardian