Hvordan bør du håndtere en sluttsamtale?

Experis-logo

Hvis du skal slutte i jobben, kan det hende HR kaller deg inn til en sluttsamtale. En sluttsamtale er en formell avslutning på arbeidsforholdet ditt, og er en mulighet for arbeidsgiver å lære noe av at du slutter. Her er noen tanker du bør ha i bakhodet.

Ikke alle arbeidsplasser prioriterer sluttsamtaler, men en ansatt som skal slutte er en viktig kilde til informasjon for arbeidsgiver. I sluttsamtalen kan de få ærlige innspill på arbeidsmiljøet fra en som har anledning til å snakke friere enn en som fortsatt skal jobbe der. Var det for eksempel noen arbeidsmetoder, organisasjonsstrukturer eller en spesiell atferd som gjorde at du sa opp? Grunnen(e) til at du sluttet kan også gjøre sluttsamtalen til en øvelse i diplomati. Derfor lønner det seg å ha tenkt gjennom hva du vil si. Du bør ikke ta samtalen på sparket fordi du tenker «jeg skal jo slutte uansett».

Her er tingene du kan regne med at HR-personen vil spørre deg om:

Hvordan vil du vurdere arbeidsforholdene?

• Var samarbeidet og kommunikasjonen god?
• Fikk du tilstrekkelig informasjon til å forstå beslutninger, og fikk du medvirke på en hensiktsmessig måte?
• Opplevde du at konstruktiv kritikk var akseptert?

Hvordan vurderer du jobbsituasjonen?

• Opplevde du arbeidspress?
• Var det samsvar mellom hva du ble forespeilet å gjøre og det du faktisk gjorde?
• Hvordan var utviklingsmulighetene i jobben? Var det nok utfordringer i jobben?

Å slutte i en jobb kan være en følelsesmessig påkjenning, og personlige forhold kan ha påvirket beslutningen din. Forsøk likevel å holde deg til konstruktive tilbakemeldinger i sluttsamtalen. Gi din ærlige mening, men ikke bare rams opp tingene du mener ikke fungerer. Forsøk heller å reflektere rundt hvorfor tingene er som de er. Hvis du har noen forslag til løsning, kom gjerne med dem.

Sluttsamtalen behøver heller ikke være en enveis samtale. Du kan benytte anledningen til å stille spørsmål tilbake. Har arbeidsgiver noen tips til hva du kan gjøre i din neste jobb? Hva bør du gjøre mer av, eller mindre av? Det kan gi deg verdifull innsikt du kan bruke til å utvikle deg videre.

Hvis du forbereder deg på sluttsamtalen, kan både du og arbeidsgiver få noe positivt ut av den. Har du noen andre råd til hvordan man bør gjennomføre en sluttsamtale? Fortell oss i kommentarfeltet!

Kilde: The Guardian