Noen tips til eldre jobbsøkere

Experis-logo

Ønsket om nye arbeidsutfordringer er ikke forbeholdt unge. Faktisk har én av fire norske arbeidstakere mellom 50 og 60 år byttet jobb de siste fire årene. Å søke jobb etter fylte 40 kan være litt annerledes enn når du er i starten av trettiårene. Her er noen tips som kan hjelpe.

La det være sagt med en gang: det er ikke lov å diskriminere på bakgrunn av alder i en ansettelsesprosess. Likevel hender det at eldre kandidater blir valgt bort til fordel for yngre, til tross for relevant erfaring og utdannelse. Derfor kan det være lurt å forberede seg på å møte noen fordommer i ansettelsesprosessen.

Fordom 1: Eldre arbeidstakere er ofte overkvalifisert

Dette er en vanlig unnskyldning når en eldre arbeidstaker passer stillingsbeskrivelsen, men er eldre enn arbeidsgiveren så for seg. Kanskje er arbeidsgiveren bekymret for at du ser på jobben som en mellomstasjon på vei til en bedre jobb. En måte å møte denne fordommen på, er å tone ned CV-en litt. Skreddersy den til stillingen du søker på. Hvis CV-en din er breddfull med erfaring, kan det skape inntrykk av at du er overkvalifisert.

Fordom 2: Eldre arbeidstakere liker ikke å jobbe med yngre kolleger

Sannheten er ofte det motsatte – at yngre kolleger synes det er rart hvis en eldre kollega jobber under dem. I arbeidslivet hersker det nemlig ofte en forventning om at eldre arbeidstakere er plassert høyere oppe i hierarkiet. I jobbintervjuet bør du derfor jobbe litt for å avkrefte denne fordommen. Spør om bedriftskulturen og forbered deg på å si noe om at en aldersblandet arbeidsplass er positivt. Trekk frem hva du synes var positivt med å ha yngre kolleger i den forrige jobben din. For eksempel, hva lærte dere av hverandre? Du kan også spørre om det er en forutsetning at du passer inn i et ungt team, eller om erfaringene og kompetansen din veier tyngre i avgjørelsen om hvem de ansetter. Hvis du har erfaring og kompetanse som passer jobben, bør ikke alder være et problem.

Fordom 3: Eldre arbeidstakere har mindre energi og kapasitet

Dessverre sakker vi ofte litt ned når vi blir eldre. Men det er ikke nødvendigvis en ulempe på en arbeidsplass. Uerfarne arbeidstakere kan sløse bort energien sin og være lite effektive. En moden person med erfaring kan oppnå mer innenfor samme tidsramme, fordi oppgavene utføres mer effektivt. Litt som i fabelen om haren og skilpadde, lønner det seg ofte å holde fokus og jobbe mot målet med et jevnt tempo. Med erfaring har du også funnet flere måter å løse problemer på. For å få jobben, må du likevel overbevise om at du har nok energi og kapasitet. Vis entusiasme for stillingen. Hvis du har en aktiv hobby, nylig har vært på fjelltur eller fullført et mål du satte deg, sørg for å nevne det i samtalen. Det viktigste er at arbeidsgiver sitter igjen med inntrykk av at du nok kapasitet til jobben.

Fordom 4: Eldre arbeidstakere har mindre motivasjon

Mange setter likhetstegn mellom lav alder og høye ambisjoner. Det er en ganske uheldig antagelse, for alder og ambisjoner henger ikke alltid sammen. Denne oppfatningen kan også gi opphav til antagelsen om at du ikke er like motivert som en yngre kandidat, fordi utvikling eller høyere lønn er mindre viktig for deg. I intervjuet bør du være tydelig på hvorfor du er den beste kandidaten. Sørg for at du uttrykker tydelig hvorfor du er ute etter nye utfordringer og erfaringer, og hvorfor du er motivert for å lykkes.

Fordom 5: Eldre arbeidstakere bruker lenger tid på å ta til seg ny informasjon

Den amerikanske psykologen Raymond Cattell har utviklet en teori om at det finnes to typer intelligens: flytende og krystallisert. Flytende intelligens er evnen til å tenke uavhengig av kunnskap og til å bruke logikk i problemløsing. Mye tyder på at den flytende intelligensen vår reduseres med alderen. Derfor har unge mennesker en tendens til å oppleve at eldre trenger litt mer tid til å ta til seg ny informasjon. Krystallisert intelligens er imidlertid summen av våre erfaringer. Den inkluderer verbale ferdigheter, generell kunnskap og evnen til å lage analogier. Krystallisert intelligens er god, gammeldags visdom. Denne typen intelligens øker med alderen, forblir stabil og reduseres ikke før etter fylte 65 år. Mange opprettholder sin krystalliserte intelligens nesten hele livet. Dette er med andre ord en fordom som ikke har særlig grunnlag. Pugg viktige fakta om selskapet og bransjen når du forbereder deg til intervjuet. Hvis du stiller med god og oppdatert kunnskap for hånden, vil ikke arbeidsgiveren klare å skjelne mellom deg og en yngre kandidat.

Fordom 6: Eldre arbeidstakere takler ikke forandringer

Evnen til å takle forandring er personlighetsbetstemt. Alder er mindre viktig. Det er likevel en fordom at jo eldre vi blir, jo dårligere takler vi forandring. Sannheten er at modne arbeidstakere kan håndtere forandringer på arbeidsplassen bedre enn sine yngre kolleger. Eldre arbeidstakere har flere erfaringer som kan ha gjort dem mer tilpasningsdyktige. Erfaringene dine med vanskelige situasjoner viser at du takler forandring. Bruk erfaringene dine til å bevise hvordan du har blitt endringsdyktig. Forbered flere eksempler.

Du kan møte flere fordommer i en ansettelsesprosess eller i løpet av et jobbintervju. Men ikke vær redd av den grunn! Du er summen av dine erfaringer. Alderen din er derfor en styrke og ikke en svakhet. Når du går inn i jobbintervjuet skal du være uredd. Slapp av og smil, se intervjueren i øynene og vær deg selv.

Har du opplevd noen andre aldersrelaterte fordommer i en ansettelsesprosess? Fortell oss i kommentarfeltet!

Kilde: The Guardian