Nettverk på 1-2-3!

Nettverket ditt er blant dine aller viktigste ressurser.  Sørg for å bruke og utvide det aktivt! Her gir vi deg nyttige tips til nettverksbyggingen, hvordan du går frem og hvordan du bør prioritere.

Å etablere det rette nettverket handler om å knytte til deg mennesker som på en eller flere måter er betydningsfulle å kjenne, som har tilgang på unike muligheter eller som kan gi deg innpass hos bestemte personer eller organisasjoner. Sørg du for å ha nettverksstrategien på plass, så er det enklere å bruke nettverket ditt aktivt!

 

Unike muligheter

Nettverking defineres som opprettholdelse eller etablering av gjensidig fordelaktige relasjoner. Svært mange jobber lyses ikke ut, med besettes gjennom arbeidsgiveres egne nettverk. Å kjenne rett person er ofte avgjørende for hvilke jobbmuligheter du får, samtidig som muligheten til å lære av andres erfaringer er gull verdt, både for karrieren din og personlig utvikling.

De sosiale ferdighetene du trener opp og utvikler gjennom å nettverke er betydningsfulle også i andre sammenhenger. Kanskje plukker du også opp nyttige karrieretips, får muligheten til å drøfte ideer og problemstillinger med noen som bidrar med ny og verdifull innsikt, eller får presentert deg for noen det er en fordel at vet hvem du er. Men vet du hvordan du bør gå frem?

 

Hvor?

Bedrifter, organisasjoner og foreninger arrangerer jevnlig frokostmøter, konferanser og bransjetreff. Følg med på hvilke arrangementer du bør få med deg. Å knytte nye kontakter krever ikke nødvendigvis en kjempeinnsats, så lenge du sørger for å være delaktig under arrangementet og bidrar i de samtalene du er en del av.

Med sosiale medier nettverker du både online og offline. Legg til de du blir kjent med i sosiale medier, slik at dere har muligheten til å fortsette dialogen, via plattformer som LinkedIn eller Facebook. Å ta kontakt på denne måten oppleves gjerne mindre formelt enn telefon eller epost, og senker barrieren for å engasjere seg. Med sosiale medier unngår du i tillegg å gå fullstendig i glemmeboken etter nettverkttreffet, og gir dere samtidig mulighet til å holde dere oppdatert på hva den andre driver med.

Vær imidlertid  bevisst på inntrykket den digitale profilen din etterlater. Sosiale medier bør gi potensielle arbeidsgivere og andre som er interessert i mer inngående kunnskap om deg muligheten til å danne seg et inntrykk av hvem du er som person og arbeidstaker. Sørg for at den digitale profilen din ikke virker mot sin hensikt.

Den viktigste bærebjelken ved nettverksbygging er at du er åpen, villig til å gjøre en innsats for å bli kjent med nye mennesker og er fremoverlent. Å skulle initiere en samtale med en fremmed oppleves ofte mye skumlere enn det er grunn til.

 

Hastverk er lastverk

Det finnes heller ingen fasit for riktig nettverksbygging. Noen betingelser bør du likevel ha klart for deg på forhånd. Ikke forhast deg, men ta deg tid til å presisere hva du ønsker å oppnå. Hvilket formål har du? En bransjespesifikk jobb eller et ønske om å bytte beite? Eller ønsker du å komme i kontakt med noen som kan gi deg verdifulle tips og råd?

Definerer du målene dine blir det automatisk enklere å kartlegge hvilke personer i det etablerte nettverket ditt du kan dra nytte av, og hvem du bør forsøke å bli kjent med. Samtidig øker sjansene for å nå målet ditt med en inntrykksstrategi.

 

Pitch deg selv uimotståelig

Hvordan du fremstår og presenterer deg selv er essensielt for resultatene du oppnår i kontakt med nye mennesker. Et genuint smil, øyekontakt, et fast håndtrykk og å tilpasse seg normert kleskode, er blant de viktigste ikke-verbale faktorene for å påvirke inntrykket du etterlater. Av språklige ferdigheter bør du særlig sørge for at du kan presentere deg selv og dine nøkkelegenskaper på en kort og sammenfattet måte. Også evnen til å lytte til det andre forteller om seg selv er avgjørende. Vær til stede, still oppfølgingsspørsmål og vis at du er interessert. Flere tips til hva du bør tenke på når du skal presentere deg selv finner du her.

Undervurder heller aldri viktigheten av gjensidig fordelaktige relasjoner. Sørg for å holde deg oppdatert på det som rører seg innenfor din bransje, eller bransjen du ønsker å arbeide innenfor. Fremstår du som en verdifull ressurs overfor de du selv ønsker å knytte bekjentskap til, sørger du for at dere begge har noe å tjene på å etablere en langvarig relasjon.

 

Bilde: iStock

2 kommentarer

  1. Pingback: Arbeidsom.no: Verktøyene som skaffer deg drømmejobben - Arbeidsom.no