Hva sier ditt kroppsspråk og hva bør man være bevisst på i en intervjusituasjon?

Ved å være bevisst ditt eget kroppsspråk kan du lettere gjøre et bedre inntrykk på intervju eller i møte med arbeidsgiver.

Det varierer hvor mye som anslås å være ikke-verbalt, noen mener at 93 prosent av vår kommunikasjon skjer gjennom kroppsspråk (Kroppsspråk – Allan Pease; Barbara Pease, ISBN 978-82-02-24297-8. 93 prosent av all kommunikasjon er ordløs).

Hvordan bli/ikke bli oppfattet som:

Troverdig: Vær rak i ryggen

Trygg: Hold haken parallelt med bakken, ikke hold haken ned da kan du virke engstelig og heller ikke hold haken oppover for da kan du virke arrogant

Å ønske kontakt: Hold blikket og se personen inn i øynene uten å stirre. Det at du holder blikket viser at du ønsker kontakt

Vennlig: Smil!

Interessert: Vend hele kroppen også bena dine mot personen du snakker med. Vrir du kroppen og bena bort signaliserer du at den andre personen kjeder deg

Åpen for dialog: Ha et åpent kroppsspråk, ikke kryss armer og ben da det vil hemme kontakt og samtale

Engasjert: Bruk armene når du snakker, det viser at du synes den andre personen er interessant å snakke med

Selvopptatt: Ikke bare snakk om deg selv, spør spørsmål. Da vil du få fokuset bort fra deg og du virker ikke selvopptatt

At du følger med: Vri hodet litt på skakke mens du nikker diskret

At du liker den andre personen: Speil den andre personen sitt kroppsspråk, det vil si å gjøre de samme bevegelsene som den andre personen

Kroppsspråket er noe man kan forbedre ved å øve på det. Du kan eventuelt øve på dette hjemme foran speilet og med folk som kjenner deg. Det viktigste er å være seg selv og at kroppsspråket faller naturlig. Allikevel kan det være lønnsomt å være bevisst på hva kroppsspråket ditt signaliserer.

For de som er interessert i å vite mer om kroppsspråk kan boken “Kroppsspråkets makt” av forfatteren Live Bressendorf Lindseth være av interesse.

Her kan du også se en liten film om kroppsspråk: http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/796315