Er du på rett sted?

De færreste vet med sikkerhet hvordan hele karrieren deres vil utspille seg. Men det er mulig å få en pekepinn på om du er på riktig spor. Her gir vi deg tegnene som tyder på at du har valg riktig retning.

Har du de rette forutsetningene?

En rekke arbeidsoppgaver og jobber kan flere mestre, uten at de nødvendigvis har optimale forutsetninger for å utføre nettopp denne typen arbeid. Har du tatt hensyn til evnene og talentet ditt, er sannsynligheten større for at du er en av de ansatte sjefen din anser deg som en av sine virkelig gode ansettelser.

Et arbeidsliv i endring fører også til nye kompetansekrav. De siste årene er særlig kravene til ferdigheter knyttet til samhandling med kolleger, kunder og leverandører økt betraktelig for flere yrker. Dette gjør det enda viktigere å finne en jobb som matcher personligheten din godt. Sjansene for å avansere, samt bedriftens vilje til å satse på deg, er knyttet til i hvilken grad du mestrer de arbeidsoppgavene du har ansvaret for idag.

 

Er du sentral?

Dersom du har bestemte ambisjoner og mål for karrieren er du best tjent med å ha en mest mulig sentral posisjon innenfor bedriftens virksomhet. Jo mer relevant og viktig innsatsen du gjør er for arbeidsgiveren din, jo større muligheter vil du ha for å oppnå innflytelse.

Ambisjoner og ståpåvilje gjør et selskap nyskapende og genererer kreative ideer. Oppfattes du som ambisiøs og fremoverlent vil det bli lagt merke til. Uansett hvilket fagfelt du tilhører eller hvilke ferdigheter du har, bør du ha som mål å være på en arbeidsplass hvor du har gode muligheter for å utvikle deg. At du investerer i egen kompetanse er viktig.

 

Gleder du deg til mandager?

Har du hørt uttrykket ”Find something that you love, and you´ll never work a day in your life”? Dersom du har funnet en jobb du trives i vil trolig ikke de uunngåelige små problemene som oppstår i løpet av en arbeidsdag irritere deg på samme måte. Trives du i jobben går tiden fortere og arbeidet blir mer lystbetont. Er det flere negative sider ved yrket ditt enn positive kan det tyde det på at du ville trivdes bedre et annet sted.

Grad av trivsel henger blant annet sammen med viljen til å yte det lille ekstra. Har du valgt en karriere og et yrke du trives med, unngår du å i bli en av de som lever kun for helgene. Er du på rett sted plager ikke tanken på å skulle tilbake på jobb deg, når helgen går mot slutten. Tok du hensyn til interessene og evnene dine når du valgte studier og yrkesretning, blir ikke lettelsen like stor når fredagen kommer.

 

Er du i godt selskap?

Et godt sosialt miljø og trivsel på arbeidsplassen er viktig, fordi arbeidsmiljøet du er en del av kan være av stor betydning for karriereutviklingen din. Slipper du å bruke energi og krefter på å irritere deg over kolleger du ikke har sansen for, har du samtidig mer energi å bruke på å gjøre en god arbeidsinnsats. Et godt miljø fører også til at du jobber bedre sammen med kollegene dine, slik at dere vil kunne oppnå bedre resultater.

At du har noen du kan se opp til og lære av er også essensielt. Å ha en mentor er både motiverende og lærerikt, og kan i noen tilfeller avgjøre både retningen og karriereprogresjonen din. Den viktigste gevinsten ved å ha en mentor er tilgangen på gode tips og råd, samt muligheten til å reflektere over og drøfte problemstillinger sammen med noen kan hjelpe deg på veien mot målene og ambisjonene dine.

Utdannings- og yrkesvalg er blant de viktigste og mest avgjørende valgene du tar i livet. Har du valgt rett ligger forholdene til rette for en lysende fremtid.

 

Bilde: iStock