Lederambisjoner? Du er ikke alene!

I en undersøkelse ManpowerGroup nylig har gjennomført, kommer det frem at to av tre av ønsker å bli leder en eller gang i løpet av karrieren. Og det er de yngste som har de største ambisjonene. Samtidig er det fortsatt slik at det er flere menn enn kvinner som ønsker å bli leder.

Undersøkelsen viser at selv om mange ønsker å bli leder, så er det store variasjoner innenfor enkelte grupper. Er du ung mann, er sjansen stor for at du går med lederambisjoner i magen. Hele 75 % av mennene i undersøkelsen oppgir at de ønsker å bli leder en gang i løpet av karrieren. Mens for kvinnene er det bare 64 % som sier det samme.

Ser vi på forskjellene på alder, er det helt tydelig at de unge er de mest ambisiøse. For eksempel sier hele 86 % av dem som er født på 90-tallet, at de ønsker å bli leder i løpet av karrieren, mens blant dem som er født på 70-tallet, har antallet av dem som ønsker å bli leder, sunket til 67 %.

I en kommentar til dette funnet sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath, at det er flott at mange ønsker å ta på seg ansvar som leder. Men samtidig må vi utfordre tanken om at karriere kun kan skje i lederposisjon. I årene som kommer, er det kompetanse Norge skal leve av, og vi trenger å dyrke fagtalentene. Mange organisasjoner ødelegger flinke fagfolk fordi de absolutt skal ha dem inn i lederrollen, fremfor å utvikle dem som de fagekspertene de faktisk er.

Overtalt og betalt
Undersøkelsen spurte også om hva som kan få noen til å ønske å bli leder. De svarene som gikk igjen flest ganger var at det var bedre betalt, at man hadde blitt bedt om å søke stillingen og at man hadde mer arbeidslivserfaring.
Å vise lederspirer i ord og handling at de faktisk er ønsket i jobben er dermed viktig for å gi dem nødvendig trygghet for å lykkes.

Les mer om undersøkelsen på www.manpowergroup.no

Hva synes du?
Kan du tenke deg å bli leder? Hva er i så fall grunnen?

 

Sven Fossum

Kommentér

E-post-adressen din vil ikke bli publisert.