Drømmejobben

Kun 22 prosent av dagens yrkesaktive mener de har drømmejobben. I ManpowerGroups Work Life-undersøkelse oppgir over 30 prosent av arbeidsstyrken en annen jobb enn den de har i dag som sin drømmejobb.

For mange er drømmejobben knyttet til grad av utviklingsmuligheter og frihet.

– Tre av fire mener drømmejobben er spennende og personlig utviklende. Og jo yngre arbeidstakerne er, jo viktigere er disse kriteriene, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

 

Lytter til fornuften

Selv om uttrykket ”drømmejobb” kanskje lettest assosieres med ideen om å følge hjertet ved valg av utdannelse og yrke, fremfor fornuften, viser Work Life-undersøkelsen at det som fungerer best er en kombinasjon av de to; topp ti-listen viser at mange søker seg mot jobber som både er spennende og trygge, og i tillegg godt betalt.

– De fleste yrkene på drømmejobblista er ganske tradisjonelle yrker som det i dag er stor etterspørsel etter, og som det derfor er lurt å satse på, sier Brath.

Nesten 40 prosent oppgir i tillegg at drømmejobben er en jobb hvor de har mulighet til å hjelpe andre.

–Særlig kvinner trekker frem denne muligheten som viktig for deres valg av drømmejobb. Menn oppgir i større grad høy lønn og personlig frihet som det viktigste for deres valg, sier Brath.

 

Offentlig versus privat sektor

De som arbeider i offentlig sektor mener i større grad at de har drømmejobben enn de med jobber innenfor privat sektor. Den norske topp ti-listen over drømmeyrker inkluderer ingeniører, økonomer, personalsjefer, administrerende direktører, eventyrere, lærere, advokater, markedsførere, forfattere og leger.

 

Lang utdannelse lønner seg

Undersøkelsen viser også at de med lengst utdannelse i større grad mener de har drømmejobben, sammenliknet med yrkesgruppene med kortere utdannelse. Flere yrkesaktive innenfor medisin, psykologi og realfag oppgir at de har drømmejobben, sammenliknet med utdannede innen økonomi, jus og historie- og samfunnsstudier.

– En solid utdannelse gir trygghet og frihet, samt muligheten til å følge drømmen sin og i større grad skape sin egen arbeidsplass. Samtidig må alle begynne et sted, og det er langt fra sikkert at din første jobb vil oppleves som drømmejobben, sier Brath.

 

Utvikling og fremgang

Selv om din første jobb kanskje ikke vil oppleves som drømmejobben viser undersøkelsen at de med lengst utdannelse i størst grad mener de har drømmejobben. Fordelt på alder er de de over 30 år som i størst grad oppgir at de allerede har drømmejobben, sammenliknet med de under 30.

Disse funnene tyder på fornuftige og trygge utdanningsvalg som den tryggeste starten, på veien mot drømmejobben. Samtidig er ikke en solid utdannelse ensbetydende med å få drømmejobben i fanget. Arbeidsmarkedet er i endring, og det blir stadig vanligere å bytte jobb ofte.

– For mange er arbeidslivet en reise; en vei som blir til mens man går, sier Brath. Ha i bakhodet at en spennende og personlig utviklende jobb samtidig kan innebære at drømmejobben din endrer seg underveis.

 

Bilde: ManpowerGroup